Edukamate selgitamisel olid olulisemateks teguriteks eelkõige ettevõtte efektiivsust näitavad majandusnäitajad, vastavus keskkonnakaitse nõuetele, visuaalsus ja klienditeenindus, teatas Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühing.

Ühingu tegevdirektori Anu Keskpaik lisas, et konkursi eesmärgiks on arendada kaugkütte valdkonda, innustada olema keskkonnasäästlik, konkurentsivõimeline ja majanduslikult arenev ettevõte.

AS Tartu Keskkatlamaja eelised teiste konkursil osalejatega võrreldes lisaks väga headele majandusnäitajatele oli ka kohalikel kütustel toodetud soojusenergia osatähtsuse kasvutendents, vaatamata mahukatele investeeringutele tarbijatele säilitatud 1997. aastal kehtestatud soojusenergia müügihind ja uus eelisoleeritud kaugküttetorustike tehnoloogia kasutamine, mis oluliselt vähendab soojusvarustuse katkestusi ning trassikadusid.

Lisaks on võrreldes eelnevate aastatega tunduvalt paranenud klienditeenindus ja klientidega tegelevad koolitatud klienditeenindajad, sisse on seatud uus klienditeeninduse ruum ning avatud on uus internetilehekülg.

Need näitajad peegeldavad kujukalt ettevõtte konkurentsivõimet tänu millele on suudetud konkureerida lokaalsete katlamajadega võites seeläbi juurde uusi kliente," ütles Keskpaik. Tema sõnul on tänu oma tugevale konkurentsivõimele suudetud minimaliseerida olemasolevate kaugküttesüsteemide lõhkumine, ehitada juurde uusi süsteemilahendusi, vähendades seeläbi lokaalsete katlamajade poolt tekitatavat keskkonnasaastatust.

Kaasaegse efektiivse soojusettevõtte konkursi teise koha saavutas OÜ Järvakandi Soojus ja kolmandaks tuli AS Võru Soojus.