Kokku läheks arengukava kohaselt Eesti Televisooni toetuseks kolme aasta jooksul 795 miljonit krooni, millele lisanduks veel 120 mijonit krooni investeeringuid. Eesti Raadio saaks samal ajal kokku 370 miljonit krooni. Kokku ulatuks otsene toetus ilma investeeringuteta üle 1,1 miljardi krooni.

Kinnistamine muudaks valitsusest sõltumatuks. “Numbrite kinnistamine kolmeks aastaks muudaks organisatsioonid selleks perioodiks sõltumatuks valitsuse suvast,” kommenteeris Tiit Sinissaar.

“See oleks järgmine samm arengukavale, et kinnistuksid põhi-mõtted, mille üle oleme pikalt vaielnud. Kui seda parandust seadusesse ei tehta, siis on arengukaval vaid moraalne tähendus, mis tähendab potjomkinlust. Teeme arengukava valmis, arutame, kuid jätame kõige tähtsama – eelarve, siiski sõltuvaks iga-aastasest valitsuskoalitsiooni suvast,” rääkis Sinissaar.

Rahanduskomisjon ei ole seda parandust toetanud ja ehkki Tiit Sinissaar kinnitas, et ta esitab paranduse ka täna, ei olnud ta väga lootusrikas, et riigikogu seda toetab.

“Sel juhul pole ka ETV ja Eesti Raadio arengukava arutelul riigikogus erilist mõtet,” leidis Sinissaar. “Kuid olen lõpuni optimist,” lisas ta.

Rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen ütles, et tema ei poolda sellise moel eelarveliste asutuste eelarvete ettemääramist kolmeks aastaks.

“Seda sooviks ju kõik riigieel-arvest finantseeritavad asutused, kuid millega tegeleks siis järgmine riigikogu?” küsis Atonen.

“Kuigi põhimõtteliselt saab riigikogu ka need numbrid kinnitada, kuid siis on vaja väga selgelt teada, mida need sisaldavad. Kuid eelarve ettevalmistamine peaks siiski jääma valitsuse prioriteediks,” lisas ta.

Ametlikku taotlust pole esitatud. ETV ei ole veel ametlikult esitanud taotlust riigieelarvelise toetuse saamiseks.

Sinissaar kinnitas, et eelarve koostamisel lähtutakse eile valitsuses heaks kiidetud arengukavas ette nähtud numbritest.

Kuna käesolevaks aastaks on riigieelarvest eraldatud 139 miljonit krooni, siis tõuseks toetus järgmisel aastal ligi 100 miljoni krooni võrra 234 miljoni kroonini.

Rahandusministeerium ei soovi ETV ja Eesti Raadio eelarve küsimusi enne kommenteerida, kuni ministeeriumis on suhtumine arengukavasse selgeks räägitud.