Osaühingult Ecoman tellis aruande Norra kapitalil põhinev AS Estonian Cell. Firma ehitab Kundasse 1,33 miljardit krooni maksva tselluloositehase ehk täpsemalt öeldes haavapuitmassitehase.

Kunda linnavalitsuse ehitus- ja kommunaalnõunik Allar Aron ütles, et kohalik omavalitsus usaldab aruande koostanud osaühingut. “Ta omab vastavat litsentsi ja teadmisi,” selgitas nõunik.

Keskkonnamõjude hindamise aruande valmistasid mitmed spetsialistid eesotsas Ecomani juhi, Eestis tunnustatud keskkonnaeksperdi Heino Luigega.

Allar Aroni ütlust mööda pakuvad inimestele huvi keskkonnariskid, mis tselluloositehasega kaasnevad. Aastas pidi tehas tootma 21 200 tonni erinevaid jäätmeid.

Aruande järgi toodab tehas aastas umbes 500 tonni ohtlikke jäätmeid. Need toimetatakse peamiselt autotranspordiga ohtlike jäätmetega tegelevatesse firmadesse.

Jäätmete hulga pingereas on esikohal puukoor, mida aasta jooksul tekib 17 000 tonni. Enamik sellest kogusest on võimalik kohapeal kasutada, näiteks põletada.

Tehase reovesi läbib puhasti, mille tulemusena tekib seal 8 tonni jääkmuda päevas. Puhastatud vesi juhitakse rannikust umbes 1,3 kilomeetri kaugusele sügavale merre.

Algselt kavandati tehase ehitust Türile, kuid seal tekitas vastasseisu just reovesi, mis mõnede keskkonnaspetsialistide hinnangul oleks oluliselt mõjutanud Pärnu jõe puhtust.

Allar Aroni andmetel on tselluloositehase õhusaaste võrreldes Kunda tsemenditehasega tunduvalt väiksem. Tselluloositööstusele spetsiifilist lõhna, nagu seda võib tunda Kehras, Kunda haavapuitmassitehas ümbruskonda ei levita.

Ümberkaudseid elanikke huvitab tehase müratase. Põhiliselt puidu koorimisega tekkivat müra vähendatakse tootmishoonete paigutamisega tehase keskele umbes pool kilomeetrit elumajadest eemale. Samuti seatakse haljastuse abil mürale looduslikud tõkked.

Tehas võtab tehnoloogilise protsessi tarvis vett Kunda jõest. Spetsialistide hinnangu järgi ei mõjuta see oluliselt jõe senist veetaset.

Kunda linnavalitsuses saavad soovijad tutvuda tselluloositehase keskkonnamõjude hindamise aruandega kuni 22. augustini.