“2001/2002. majandusaasta kujunes MicroLinkile läbimurdeaastaks. Kahel varasemal majandusaastal oli tähtsaimaks agressiivne kasv ja restruktureerimine ning ettevõttel oli palju erakorralisi kulusid. Alates 2001. aastast on MicroLinki fookus olnud igapäevasel äritegevusel. Eelkõige keskenduti kõrge lisaväärtusega tegevustele, nagu teenused ja tarkvaraarendus,” ütles firma juhatuse esimees Allan Martinson. MicroLinki viiest divisjonist suurim on süsteemide divisjon, mis andis 43% MicroLinki käibest. Suurim osa divisjoni käibest tuli infrastruktuurilahenduste (kaubamärgid Sun, Dell jt) ärisuunast. Tuntavalt suurenes tarkvaraarenduse (Oracle, Microsoft, Progress) ja ärirakenduste (SAP, Solagem) osakaal käibes ning nende äriliinide töötajate arv. Sellesarnane areng jätkub ka sel majandusaastal.

Tarkvaraarenduses sai MicroLink Oracle Certified Partneri ja Microsoft Golden Partneri staatuse. MicroLinki tarkvaraarenduse ja ärirakenduste programmeerijate ja konsultantide arv tõusis 160-ni ja käive 100 miljoni kroonini aastas.

Arvutite ja teenuste divisjon, kuhu kuuluvad arvutitootmine ning PC-teenused, andis 36% MicroLinki käibest. Personaalarvutite tootmises on MicroLink Arvutid Baltimaades jätkuvalt juhtpositsioonil, Eestis on turuosa u 37%. Turule toodi mitu uudistoodet, nagu MicroLinki sülearvutid, mille müük edukalt käivitati. Kokku tootis Microlink majandusaasta jooksul 18 447 arvutit.

Uue meedia divisjoni ehk Delfi portaali käive moodustas 2% kontserni käibest. Turule toodi uusi reklaamitooteid ning suurenes tasuliste teenuste osakaal käibes.

MicroLinki kasum vastas majandusaasta eesmärkidele, samas oli käive väiksem kui aasta alguses prognoositud 1,1 miljardit krooni. Osaliselt oli see põhjustatud aasta jooksul müüdud mittepõhitegevusest: MicroLink müüs osaluse Compaqi edasimüüjas Kungla Dialoogis, konsultatsioonifirmas Trilink, e-kommertsi ettevõttes Neti Värav, Paide arvutifirmas Taig, Põlva arvutifirmas ADML, Läti teenindusfirmas CHS Service ja kaabeldusfirmas Linki.

Microlinki omanikud otsustavad alanud majandusaasta tulemuste põhjal, kas viia firma börsile või kaasata aktsiate müügi teel strateegiline investor, kinnitasid ettevõtte juhid esmaspäeval pressikonverentsil.

Eesti Päevaleht Online