Eile esitas rahandusministeerium valitsuskabineti istungile kaks küsimust eelnõu väljatöötamiseks: kas suurendada isikliku sõiduauto tööks kasutamise korral tööandja poolt makstavat hüvitist 2000 kroonile ja nõuda kulude tõendamist või jätta see 1000 kroonile ja mitte nõuda kulude tõendamist?

Resoluutne kiri. Praegu mõistetakse sõiduautode erisoodustuse all kahte asja – tööandja ehk juriidilise isiku sõiduvahendi kasutamist erasõitudeks ja isikliku sõiduauto tööks kasutamise korral tööandja poolt makstavat hüvitist, mis ületab sätestatud piirmäära.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda taotles rahandusminister Harri Õunapuule saadetud kirjas resoluutselt isikute võrdset kohtlemist ja erisoodustuste määrade ühtlustamist. Praegu kehtib mõlemal juhul erisoodustuse määr 1000 krooni. Ettevõtte auto kasutamise eest tuleb aga uuel aastal rahandusministeeriumi määruse alusel hakata maksma 2000 krooni.

##“Seda rahandusministri määrust on võimalik veel muuta ja muutmine ei ole raske,” ütles Tartu Ülikooli õppejõud Lasse Lehis ja lisas, et see on poliitiline otsus.

“Kas on mõtet niimoodi vigurdada,” võttis Lehis kokku erisoodustusega seotud küsimused ja lisas: “See süsteem on nõukogude ajast üle toodud ja tegelikult peaks rahandusministeerium kõikide maksudega seotud probleemid terviklikult üle vaatama.”

“Maksutõus puudutab Falck kontsernis umbes 200 autot, ja me ei kavatse jääda käed rüpes ootama lisakulusid, vaid otsime lahendusi selle vähendamiseks,” lausus AS Falck Eesti avalike suhete direktor Indrek Lindsalu ja lisas, et “esimene võimalus on vähendada autode arvu, millega erasõite tehakse”.

Falck suhtub negatiivselt. Lindsalu ütles, et maksutõusu ei saa suhtuda positiivselt, sest see tähendab meie ettevõttele umbes kahte miljonit krooni lisakulu aastas.

Rahandusministeeriumi otseste maksude talituse osakonna juhataja Ivo Vanasaun selgitas, et kuna kord ei näe ette kulude dokumentaalset tõendamist isikliku auto kasutamise korral, piisab hüvitise maksmiseks tööandja otsusest. Ta lisas, et sellepärast on eraisiku puhuö kompensatsiooni tõstmine riskantne samm.

“Rahandusministeerium ei ole teinud reaalseid uuringuid, mille põhjal 2000-kroonine summa ettevõtetele kehtestati,” vastas Vanasaun küsimustele uuringute kohta ja lisas, et see on kokkuleppeline number, sest täpset summat on erinevate autode puhul väga raske välja arvutada.

“Tööandja tegi täiendavaid kulutusi ja inimene ei pidanud kulutama kindlustusele, mootorsõidukimaksule, tehnilisele hooldusele,” ütles Vanasaun. Oletatav summa, mille eest oleks pidanud tasuma neid teenused saades, võetigi erisoodustusmaksu suuruseks.

Ega see meeldiv ole, ükski maksutõus ei ole meeldiv, ütles AS-i Eesti Post Tallinna Postikeskuse direktor Ain Simson. “Meie firmas puudutab see vanu Ladasid, mis saadi nõukogude aja lõpus kingituseks soomlastelt ning mida tuleb kasutada seni, kuni need on sõidukõlblikud.”

Eesti Posti pearaamatupidaja Mart Paas selgitas, et postivedudel peetakse sõitude arvestust ja teekonnalehti ning automaatselt maksu maksma ei pea. “Veoautodega linnas ringi sõita oleks liigne luksus ja väga tülikas.”