Agentuuri direktori Andrus Viirgi sõnul oli eelmine aasta välisinvesteeringute mahult Eestile seni edukaim – maht ulatus üheksa miljardi kroonini. Seda tänu Eesti Raudtee ja Galvexi galviniseerimistehase investeeringutele.

Selle aasta investeeringu-prognoos on tagasihoidlikum, jäädes umbes kaheksa miljardi krooni tasemele.

Saksamaa ja Suurbritannia raha Kesk-Euroopale. “Väga raske on siia meelitada näiteks Saksamaa ning Suurbritannia investoreid,” tõdes Viirg. Tema sõnul suunavad nimetatud riigid oma pilgud eelkõige Kesk-Euroopa turgudele.

“Raske on saada just suuremaid investeeringuid, kuna kõigepealt tuleb üles leida need firmad, kes välisturgudele investeerida soovivad, ning seejärel inimesed, kes nende firmade investeerimisotsuseid langetavad,” ütles Viirg.

Hetkel on agentuuril järgmise aasta kohta andmeid vaid mõnest üksikust suuremast välisinvesteeringust.

Nende hulka kuuluvad näiteks Kundasse rajatav tselluloositehas, mille maksumus on umbes 100 miljonit dollarit (1,5 miljardit krooni), ning Linstow’ kaubanduskeskus (400 miljonit krooni), mis mõlemad põhinevad Norra kapitalil. Lisaks on oodata Sylvesteri saetööstuse ostmist välisinvestori poolt ning Audrusse kerkib spooni- ja vineeritööstus, mille maksumuseks on EIA andmetel 120 miljonit krooni.

“Ülejäänud investeeringud on väikesed ja keskmised, mis ulatuvad kuni mõnekümne miljoni kroonini,” lausus Viirg.

Nimetatud suurinvesteeringutest võib juba sel aastal aset leida puidutööstuskontserni Sylvester 66 protsendi aktsiate ostmine Põhjamaade puidutööstuse Stora Enso poolt.

Suurtehingu hinda osapooled avalikustada ei soovi. Samas on spekuleeritud, et tehingu hind võib jääda 1,5-2 miljardi krooni piiresse.

Sylvesteri nõukogu esimees Mati Polli ütles, et hetkel käivad Stora Ensoga läbirääkimised tehingu tingimuste üle. “Soovime sel aastal asjaga ühele poole saada.

Eesti parimad ajad alles ees. “Tahame endale ka vähemusaktsionärina jätta võimalikult head tingimused,” lausus Polli. “Ju on tegu mõlemale osapoolele soodsa tehinguga,” vastas Polli küsimusele, miks soovivad Sylvesteri praegused omanikud ettevõtet üldse müüa.

Kuigi investeeringute maht sel aastal jääb tunduvalt alla eelmise aasta tulemusele, on Andrus Viirgi hinnangul parimad ajad Eestil veel ees.

Näiteks välisinvesteeringud Hispaaniasse ja Portugali kasvasid tema sõnul oluliselt, kui need riigid Euroopa Liiduga liitusid.

“Minu teada tõusid investeeringud nendesse riikidesse kordades,” ütles Viirg.

Tema sõnul ei pruugi Eestisse tulevad investeeringud nii palju kasvada kui nimetatud riikides, kuid kasv võib sellegipoolest olla tuntav.