See omakorda on abiks reklaamifirmadele, kellel avaneb võimalus reklaami paremini paigutada, mis kokkuvõttes võib mõjutada kogu telereklaami turgu.

Emori nõukogu esimees Margo Veskimägi ütles, et praegu kasutatakse uut süsteemi paralleelselt päevikuuringuga. Päevikuuringu puhul tuleb televaatajatel teha ise märkmeid teleri vaatamise kohta 15 minuti täpsusega.

Uus süsteem salvestab uuringus osalevate inimeste telerivaatamise minutilise täpsusega, mis võimaldab televaatajate käitumist ka reklaamiklippide ajal mõõta. Seade salvestab televiisori vaatamise alguse ja lõpu, kanalite vaatamise pikkuse ja eelistuse ning kanalite vahetamise.

1. jaanuarist kasutab Emor vaid uut süsteemi, vahetades iganenud päevikuuringu välja.

Päevikuuringu andmed jõuavad telekanaliteni mitu nädalat pärast uuringuperioodi, telemõõdiku kasutamisel mõne päevaga.

Veskimägi sõnul peaksid uue meetodi kasutuselevõtust võitma kõik. Eelkõige aga reklaamijad, kes saavad täpsema ülevaate sellest, kes, kui palju ning millisel ajal nende reklaamiklippe jälgib.

Lätis, kus süsteem võeti kasutusele 1999. aastal, on telereklaami turg kasvanud kaks korda. Tšehhis liikus aga suur osa reklaamist ajalehtedest telesse.

Eesti ühe suurema meediaagentuuri OÜ Mediapool tegevdirektor Raigo Piibar on päri, et uus süsteem muudab reklaamifirmade olukorra mõnevõrra paremaks.

“Asi muutub operatiivsemaks,” ütles Piibar. Tema sõnul annab kiire tagasiside reklaamitegijatele võimaluse teha näiteks jooksvatesse reklaamikampaaniatesse muudatusi.

Samuti võidavad telekanalid, kellel on võimalik tänu kiirematele ning täpsematele uuringutulemustele telekava koostada ja reklaami võtta.

TV3 programmidirektor Jüri Pihel ütles, et kuna uus süsteem on praegu katsetamisfaasis, ei saa konkreetsetest tulemustest veel rääkida. Ka Pihel tunnistas, et üheks oluliseks eeliseks võrreldes päevikuuringuga on uue meetodi kasutamisel kiirus, samuti täpsus.

Piheli sõnul võivad uue süsteemi kasutuselevõtuga mõnevõrra väheneda väga kuulsate ja tugeva kaubamärgiga sarjade või saadete vaadatavuse näitajad. Seda eelkõige seetõttu, et päevikuuringusse võivad inimesed kanda ka üleriigiliste uudiste vaatamise, kuigi nad neid ei vaadanud. “Väheneb emotsionaalsus,” ütles Pihel.

Tema sõnul võivad langeda vaatamisreitingud prime-time’i ajal ning mõnevõrra paraneda n-ö äärealade vaadatavuse näitajad.

Uuringus kasutusel 250 telemõõdikut

Emori teleauditooriumi uuringus kasutatakse 250 telemõõdikut, projekti maksumus on neli miljonit krooni.

Emori nõukogu esimehe Margo Veskimägi sõnul on uuringus osalevate inimeste arv alla viiesaja.

Teleauditooringu uuringutes osalevad inimesed vabatahtlikult ning nende leidmisel kasutatakse juhuvalikut. Tavaliselt osalevad nad uuringus 2–3 aastat, kuid võivad sobival hetkel sellest loobu-da.

Veskimägi sõnul kompenseerib uuringufirma osalejate kulud. “Raha ei ole samas ainus motivaator,” lausus ta.

Telemõõdik on tarvitusel kaheksakümnendate keskpaigast.

Esimesena võeti see kasutusele Inglismaal. Eesti lähinaabritest toimib süsteem näiteks Lätis 1999. aastast.