Järgnevalt mõned näpunäited uue töötaja sisseelamis-programmi koostamiseks, et uustulnuka kohanemine töö ja organisatsiooniga läheks valutumalt.

Info jagamine ja koolitus

Töötaja ei saa anda endast parimat, kui ta täpselt ei tea, mida temalt oodatakse – seega on oluline rääkida tööüles-anded põhjalikult lahti. Tutvustada tuleks ka ettevõtte struktuuri, töökorralduse põhimõtteid, ärifilosoofiat ning eesmärke. Ettevõtte strateegilistest eesmärkidest rääkimine on töötajale märgiks, et teda usaldatakse – see aitab tal mõista juhtide otsuseid ning tekitab osalustunde. Näiteks Selveris viime info jagamiseks ja teemade läbiarutamiseks läbi uue töötaja info-päeva ja anname igale uustulnukale uue töötaja käsiraamatu. Viimasest on räägitut võimalik hiljem iseseisvalt meelde tuletada.

Lisaks info jagamisele on tähtis koolitus. Kui koolitust viivad läbi firma enda spetsialistid, on see lisaks teadmiste-oskuste jagamisele ideaalne koht ka soovitud organisatsioonikultuuri kujundamiseks. Pealegi suurendab koolitus uue töötaja eneseusku ning on märgiks ettevõttepoolsest tähelepanust ja tunnustusest.

Juhil oluline roll

Väga oluline roll on uue töötaja otsesel juhil – tema pingutustest sõltub, kas uus töötaja tunneb end meeskonna täisväärtusliku liikmena või otsustab mõne aja pärast firmast lahkuda. Juht selgitab ülesandeid, annab tagasisidet, tunnustab edusammude eest ning pakub emotsionaalset toetust.

Parim juhendaja on kolleeg

Uue töötaja juhendajaks peaks olema tema vahetu kolleeg, kuna sama tasand soodustab informaalset suhtlemist ja sotsiaalset toetust. Kolleeg selgitab jooksvalt ülesandeid, aitab aru saada meeskonna tööstiilist ja juhi juhtimisstiilist, aitab uuel töötajal suhteid luua ja sõpru saada ning on oma käitumisega eeskujuks (toimub ju suur osa õppimisest teiste käitumise jälgimise ja matkimise kaudu). Kasu saab ka juhendaja – Selveris oleme kogenud, et juhendajaks valimist-määramist võetakse kui tunnustust hea töö eest ja see annab edasiseks tubli annuse motivatsiooni.

Läbimõeldud tegevus tasub ära

Sisseelamist ei tohiks võtta kui ühekordset lühiajalist tegevust, mis saab läbi esimeste päevadega. Eelpool toodud tegurid tähendavad jätkuvat läbimõeldud ja sihipärast tegevust. Vaid nii on võimalik saavutada uue töötaja tulemuslikkust ning saada talt vastutasuks sajaprotsendilist panustamist ja pühendumust.

PARE on Eesti Personalitöö Arendamise Ühing,