Audentese ülikooli õppeprorektori Merle Varendi sõnul hakati eelmisel õppeaastal mõtlema õppemaksu tasumise erinevatele võimalustele ja üks idee oli rakendada igakuist õppemaksu tasumist, mis on tudengilegi taskukohasem. Ka psühholoogiliselt on kergem maksta väiksemaid summasid.

“Oleme sellega testperioodil vähendanud oluliselt ka võlglaste probleemi. Kogemus näitas, et maksedistsipliin paranes tublisti,” ütles Varendi.

Sel aastal käivitatakse projekt täismahus. Eelmisel õppeaastal kasutas umbes 10 protsenti tudengeid seda võimalust ja vormistas lepingu ümber.

Probleem lahendatakse koos

Võlgnevuse tekkimisel püütakse Audentese õppeprorektori sõnul esmalt lahendada probleem koos tudengiga. Äärmuslik abinõu on aga eksamitele ja arvestustele mittelubamine. Märku antakse tudengile võlast aga sellega, et keelatakse arvutiklassi kasutamine – kellel õppemaks tasutud, sel on eelisõigus.

Tallinna tehnikaülikool ja Eesti põllumajandusülikool vähemalt sel aastal oma süsteemi muuta ei kavatse.

Tallinna tehnikaülikoolis saab õppemaksu tasuda poolaasta kaupa, selgus vestlusest vastuvõtu ja üliõpilastalituse juhataja Aime Pihtiga. Neil käib õppemaksu arvestus ainepunkti alusel ja senises süsteemis ei ole lihtne muudatusi teha.

Eesti põllumajandusülikooli (EPMÜ) õppeosakonna spetsialisti Viljo Vabriti sõnul toimub õppemaksu tasumine poolaasta kaupa. Aastase õppemaksu suurus sõltub erialast ja jääb 15 000 – 33 000 krooni vahele. “Erijuhtudel on võimalik õppemaksu tasuda ka 2–3 kuu kaupa, kuid selleks on vaja eraldi dekaani luba,” lisas Vabrit.

Õppemaks kroonides

Audentes

•• Päevane õpe 34 700

•• Õhtune õpe 32 900

•• Kaugõpe 24 200

Tallinna tehnikaülikool

•• Bakalaureuseõpe 17 600–28 000

•• Magistriõpe 24 000–32 000

•• Rahvusvaheline tasemeõpe 26 600–42 000

Eesti põllumajandusülikool

•• Aastased õppemaksud jäävad vahemikku 15 000 – 33 000

Allikas: ülikoolide kodulehed