Jaanuaris toimunud üleujutuses kannatanud on kindlustusfirmadelt praeguseks kokku nõudnud umbes 188 miljonit krooni. Kõige rohkem on kindlustusnõudeid välja maksnud Seesam ja Salva.

Seesam kindlustuse peadirektori Margus Luihi sõnul on neile laekunud tormikahjude hüvitamisnõudeid 48 miljoni krooni eest. Sellest on Luihi sõnul makstud välja umbes viis miljonit krooni sõidukite hüvitamiseks. Luih ei osanud öelda summat, mis on makstud koduvarakindlustust ja ettevõttekindlustust, sest nende juhtumite puhul ei kanta tihtipeale raha üle, vaid väljastatakse garantiikiri, et makstakse kinni remondikulud.

“Koduvara- ja ettevõttekindlustuses on makstud hüvitisi, tehtud avansilisi makseid ja väljastatud garantiikirju remonditööde teostamiseks umbes 70% juhtumite puhul,” ütles Luih.

Seesamile tuli kõige rohkem kahjunõudeid ettevõtetelt. Peadirektori sõnul peaks kahjude väljamaksmine järgneva paari kuu jooksul lõppema.

Salva kindlustuse kindlustusdirektori Urmas Kivirüüdi andmetel on kahjunõudeid laekunud ligi kümne miljoni krooni eest, millest umbes 60 protsenti on juba hüvitatud. Kõige rohkem tuli Salvale kahjunõudeid eraisikutelt ja seda 2,43 miljoni krooni ulatuses.

ERGO kindlustusele on suhtekor­raldusjuhi Hille Kar­mi sõnul kahjunõudeid esitatud ligi 55,6 miljoni krooni ulatuses. Sellest on eelmise nädala seisuga välja makstud umbes 22 miljonit krooni. Karm ütles, et hüvitamine kestab iga päev ja iga päevaga muutub ka väljamakstud hüvitiste summa. “Tormikahjude väljamaksmise lõpetame eeldatavasti varasuveks,” lisas Karm.

Kõige rohkem kahjunõudeid, 84 miljoni krooni eest, on esitatud If kindlustusele, millest umbes 40 miljonit on välja makstud.