„Inimesed saavad elektrienergiat ka pärast 2016. aastat, kui jõustuvad Euroopa Liidu karmid keskkonnanõuded ja vanad energiaplokid tuleb sulgeda,“ ütles reedel ASi Narva Elektrijaamad juht Lembit Vali konverentsil „Põlevkivienergeetika uued tehnoloogiad“.

Tema sõnul on praegu Eesti energeetikas käes murdehetk: Narva elektrijaamade kaks uut põlevkivi keevkihis põletamise tehnoloogial töötavat plokki on nominaalvõimsuse saavutanud.

Uue tehnoloogia kõige suurem saavutus on kahjulike gaaside ja tahkete osakeste tunduv vähenemine, see aga võimaldab kergesti täita ELi rangeid nõudeid ning vältida keerulisi keemilisi puhastussüsteeme. Selline uus tehnoloogia aitab 20 protsenti kütust kokku hoida.

Praegu toodetakse Narva elektrijaamades 92 protsenti kogu Eestis tarbitavast elektrienergiast. ELi astudes võttis Eesti endale kohustuse toota 20 protsenti elektrienergiat taastavatest ressurssidest.

Eesti Energia plaanid näevad ideaalis ette veel viie lisaploki ehitamist, millest igaüks maksab üle miljardi krooni, ütles Lembit Vali.

„See on hiigelsuur summa. Ja ikkagi me peame seda tegema, sest 2016. aastast tuleb vanad plokid sulgeda. Kuna investeerimisallikaid on meil ainult kolm: tariif, kasum ja pangalaenud, siis toob renoveerimisvajadus tõenäoliselt kaasa ka tariifitõusu, kuid see ei ole väga järsk,“ ütles Vali.