Ettevõtte teatel investeeriti samal ajal neli korda rohkem ehk 2,5 miljardit krooni.

Majandusaasta tulemusi mõjutasid firma teatel enim kasvanud kodumaine elektrimüük ja eksport ning efektiivsuse tõus.

"Eesti Energiale oli möödunud majandusaasta edukas. Kodumaine elektrimüük kasvas 4,3% ja ekspordikäive ületas esmakordselt 500 miljoni krooni piiri, vähendasime võrgukadusid ja suurendasime tootmise efektiivsust. Samas on majandusnäitajaid, millega me jääme endiselt alla Euroopa Liidu teistele energiaettevõtetele," ütles Eesti Energia finantsdirektor Sandor Liive. "Näiteks möödunud majandusaastal saavutatud investeeritud kapitali tootlus 5,5% jääb keskmiselt kaks korda alla Euroopa energiaettevõtete samale näitajale."

2004/2005. majandusaastal kasvas Eesti Energia elektri müük 4%. Kodumaine elektrimüük kasvas võrreldes eelmise aastaga 245 GWh ehk 4,3%, moodustades 5947 GWh. Elektrienergia eksport oli möödunud majandusaastal 2036GWh, kasvades eelmise aastaga võrreldes 63 GWh ehk 3,2%. Lätisse müüdi 1391 GWh ja Venemaale eksporditi 645 GWh.

Eesti Energia investeeris lõppenud majandusaastal 2,5 miljardit krooni. Oluliselt suurenesid investeeringud elektrivõrku, need moodustasid 63% kõikidest investeeringutest. Energiatootmise valdkonna suurima investeeringuna alustasid Narvas tööd uued keevkihttehnoloogial põhinevad energiaplokid. Lõppenud majandusaastal tootsid uued plokid ligi 1,5 TWh elektrit, mis on veerand kogu Eesti elektritarbimisest.