Ometi pole välistatud teema tõstatamine Eesti Panga nõukogu järgmisel istungil.

“Arvan millegipärast, et kui meil tuleb järgmine panganõukogu, siis väga tõenäoliselt keegi nõukogu liikmetest selle küsimuse esitab,” ütles panga nõukogu liige ja riigikogu majanduskomisjoni esimees Mart Opmann. “Eks me siis peame saama ka mingi vastuse, mis meid kas rahuldab või ei rahulda.” Nõukogu peaks kogunema septembri teises pooles.

Nõukogu liikme Liina Tõnissoni hinnangul ei ole Lipstoki Infortari aktsiate ja keskpanga presidendi ametikoha vahel mingisugust huvide konflikti. “Eesti Panga seaduse kohaselt võib Eesti Panga president omada mis tahes aktsiaid,” selgitas Tõnisson. “Ta ei tohi kuuluda nende firmade juhtorganitesse, nõukogudesse, juhatustesse ja see tingimus on antud juhul tagatud. Rohkem ma probleemi ei näe.”

Võimaliku huvide konflikti vastu räägib Eesti Panga nõukogu liikme ja Tartu ülikooli majandusteaduskonna dekaani Jüri Sepa sõnul seegi, et Infortari puhul pole tegemist finantssüsteemi ettevõttega.

Eesti Panga nõukogu esimees Mart Sõrg ei näe Lipstoki aktsiates probleemi, sest need on ta omandanud enne Eesti Panga presidendi ametikohale asumist. “Kui Lipstok näeb selles huvide konflikti, siis ta ilmselt ise otsustab, kuidas nende aktsiatega toimida,” ütles Sõrg.

Finantsinspektsiooni rida

Keskpanga nõukogu on seisukohal, et kogu Ain Hanschmidti viimastel päevadel kirgi kütnud lugu peaks vajadusel uurima finantsinspektsioon.

“Seaduste täitmise järelevalve on finantsinspektsiooni käes,” ütles Sõrg. “Eesti Panga kohustus on tegeleda asjadega, mis kujutavad Eestile süsteemset riski. Selles loos me süsteemset riski ei näe. Ei näe, et pangandus sellest uppi läheks.”

Opmanni hinnangul on Hanschmidti lool selgelt kaks külge: üks on eetiline pool ja teine võimalik seadusrikkumine.

“Kui loos on midagi kriminaalset, siis on omad struktuurid, kes Eestis sellega tegelevad,” sõnas Eesti Panga nõukogu liige, majandusteadlane Raul Eamets.

Finantsinspektsioon ütles üleeile Eesti Päevalehele, et huvide konflikti välistamise nõuete täitmine on eelkõige krediidiasutuse juhatuse ja nõukogu, samuti omanike ülesanne.

“Finantsinspektsiooni tegevust reguleerib finantsinspektsiooni seadus ja selle kohaselt on järelevalvetegevus ja selle käigus saadud andmed konfidentsiaalsed,” teatas inspektsiooni esindaja Livia Kulm.