Kiirete muutuste aeg, mil valdav töö on vaimne, esitab uusi väljakutseid. Organisatsioonidel on vaja konkurentsis püsimiseks tööle pühendunud inimesi ja meeskonnatööd. Ettevõtetelt nõutakse lisaks headele töötulemustele ka sotsiaalse vastutuse võtmist nii looduse, keskkonna kui ka inimeste eest. Inimestelt nõutakse eesmärgikindlust, eetilisust ja paindlikkust.

Millest sõltub võime kõigi nende väljakutsetega toime tul-la? Vaimse intelligentsuse teooria ühe rajaja ja samanimelise raamatu autori Danah Zohari sõnul vajab inimene selle kõigega toimetulekuks lisaks IQ-le ehk ratsionaalsele intelligentsusele ja EQ-le ehk emotsionaalsele intelligentsusele ka vaimset intelligentsust ehk SQ-d.

Vaimne intelligentsus või-maldab anda tähenduse kõigile tegevustele ja igapäevatööle, olles eelduseks tööle pühendumisele. Samuti aitab SQ seada meie tegevused, kogemused ja elulised avastused laiemasse ja tähendusrikkamasse konteksti.

Zohar pidas kõige olulisemaks vaimse intelligentsusega seotud omaduseks võimet olla iseseisev ja sõltumatu ja langetada otsuseid lähtuvalt oma väärtushinnangutest ja jääda põhimõtetele truuks.

SQ (inglise keeles spiritual synapse quotient) tähendab tõlgituna vaimse sünapsi koefitsienti. Arvutitel on kõrge IQ ja sageli on ka loomadel kõrge EQ, kuid ainult inimesel võib olla SQ.

Võtmesõna – eneseteadlikkus

Vaimne intelligentsus on ennekõike seotud küsimusega “kes ma olen?” ehk eneseteadlikkusega. SQ tähendab paindlikkust, loovust, võimet tajuda tervikut ja olla eetiline. SQ sunnib meid esitama küsimust “miks?”. SQ on seotud inimese võimega ületada raskusi ja tulla toime keerukate eluprobleemidega ning saavutada püstitatud eesmärke. Zohar väidab, et hetkel on ühiskonna kui terviku vaimsus madalseisus, mis väljendub ebaeetilises käitumises ja materiaalsetele väärtustele keskendumises. Igal organisatsioonil oleks oluline leida oma tegevusele ühiskonna seisukohalt laiem tähendus ja olla tulevikku suunatud.

Juhtimise ja meeskonnatöö seisukohalt on SQ tähtis terviku tajumisel ja süsteemsel mõtlemisel, mida nimetatakse ka helikoptermõtlemiseks. See võimaldab inimesel olla visionäär ning meeskonnatöötajana mõista samal ajal enda ja teiste inimeste rolli edu saavutamisel.

SQ

Vaimne intelligentsus (SQ)

SQ tähendab

••võimet olla eetiline (omada kindlaid väärtusi ja põhimõtteid);

•• tajuda tervikut;

•• tulla toime keerukate olukordadega;

•• seada eesmärke ja püüelda nende poole raskustele vaatamata;

•• seada sündmused laiemasse konteksti;

•• olla loov

SQ teooria looja

Danah Zohar,

juhtide arendaja ja kirjanik:

•• Loovuse juhtimisse toomine aitab jõuda selleni, mis tegelikult on inimeste jaoks oluline. Kui töö on inimesele enese-väljendus, on ta loovam ja tulemuslikum. See-tõttu on SQ põhimõtteid järgivate organisatsioonide eluiga pikem.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid