Kontserni realiseerimise netokäibest andsid Eesti tütarettevõtted 2004. aastal 778 miljonit krooni ehk 63,5 protsenti, Läti tütarettevõtted 199 miljonit krooni ehk 16,2 protsenti ja Leedu tütarettevõte 249 miljonit krooni ehk 20,3 protsenti.

Mehitatud valve teenuse osutamine moodustas kontserni netokäibest 41 protsenti, tehniline valve 39 protsenti, rahavedu ja -töötlus 19 protsenti, muud teenused 1 protsendi.

Möödunud majandusaastal laiendasid AS-i Falck Baltics tütarfirmad jõuliselt tegevust Läti ja Leedu turvaturul. 2004. aastal alustas Falck Security rahaveo- ja rahatöötlusteenuse pakkumist Leedu suuruselt kolmandale pangale Nord LB Bankas ja tema klientidele ning Leedu suurimale kaubandusketile VP Market. Avati uus rahaveo- ja rahatöötluskeskus.

Group 4 Falck Latvija alustas 2004. aastal rahaveo- ja rahatöötlusteenuse pakkumist Läti suuruselt neljandale pangale Nord LB Latvija ja tema klientidele ning Vereinspankale, Trasta Kommertspankale ja M?ras Bankale.

Uue teenusena Eestis alustati 2004. aastal esmaabitarvikute müüki.

AS-i Falck Baltics juhatus tegi aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jätta 2004. aasta kasum jaotamata ning lisada eelmiste aastate jaotamata kasumile.

Eelmise aasta lõpu seisuga töötas AS-i Falck Baltics tütarfirmades Eestis, Lätis ja Leedus kokku 6 813 inimest.

2004. aasta juulis ühinesid AS-i Falck Baltics emafirma Group 4 Falck ja Securicor ning kontserni ärinimeks sai Group 4 Securicor. AS Falck Baltics on haldusettevõte, kellele kuuluvad Eestis, Lätis ja Leedus asuvate turvaettevõtete aktsiad.

Londonis asuva peakorteriga Group 4 Securicor kontserni tütarettevõtetes rohkem kui 100 maailma riigis töötab üle 360 000 inimese. Group 4 Securicori aktsia on noteeritud Londoni ja Kopenhaageni väärtpaberibörsil.