Esimene päev uuel töökohal. Eri inimeste muljed võiksid pakkuda ainest nii tragöödiate kui ka komöödiate kirjutamiseks. Ja alati ei sõltu vaid uustulnukast endast, mis Ïanrit tema kogemused võiksid toita.

Ebameeldivate ootamatuste vältimiseks on tark viia end asjadega kurssi ja saada oma uuelt tööandjalt veel enne esimest tööpäeva teada, kuidas uustulnukaid vastu võetakse.

Kas valitseb põhimõte “uju või upu ehk vaid tugevad jõuavad kaldale” (loe: katseaja eduka lõpuni) või on vapra alustaja rõõmuks tegemist organisatsiooniga, kus uusi kolleege teadlikult toetatakse. Alustades kogenud juhendaja professionaalsest ja hästi läbi mõeldud abist ning lõpetades töölaual ootava kireva kohvikruusi ja lustaka tervituskaardiga.

Siit ka soovitus: kavandades tervitust uuele kolleegile, rakendage oma leidlikku meelt ja sooja südant.

Tuletage meelde enda esimesi päevi uues töökohas. Mõelge läbi, kuidas kergendada inimese elu, kellele hetkel tundub, et uute kolleegide nimed läbistavad ta pead aju riivamata, kõik inimesed on ühte nägu, kõik koridorid viivad vaid ühes ehk vales suunas ja kohviautomaadiga võiks pigem kosmosesse lennata kui turgutavat jooki valmistada.

Kiire sisseelamine

Mida paremini on uue töötaja sisseelamine kavandatud ja ette valmistatud, seda kiiremini kaob stress ja tulevad head tulemused. Oma suure ja olulise panuse saavad siin koostöös anda personalitöötaja, uue töötaja otsene juht ja juhendaja. Kui otsustatakse rakendada juhendamist, on oluline, et juht ja juhendaja lepiksid kokku, mis on kummagi roll selles ja kui pikalt juhendamine kestab. Tavaliselt on selle maksimaalne kestus katseaja pikkus ehk neli kuud.

Juhi ülesanne on tutvustada uuele töötajale tema tööüles-andeid ja organisatsiooni, püstitada arenguülesandeid, kontrollida nende täitmist ja anda tagasiside ning toetada meeskonda sulandumist. Kindlama tunde loob seegi, kui juht esitleb uustulnukat olulistele koostööpartneritele ka väljaspool organisatsiooni. Koos personalitöötajaga koostatakse vajadusel koolitusprogramm.

Kuid mitte kõike ei ole võimalik õppida koolitusklassis ja siin osutubki asendamatuks juhendaja abi. Juhendaja ei ole pelgalt töökohal praktiliste oskuste õpetaja.

Valides juhendajateks oma ala parimad tegijad, peetakse tavaliselt silmas ka seda, et need inimesed kannaksid organisatsiooni väärtusi ja esindaksid just niisuguseid positiivseid hoiakuid, mille edasikestmist organisatsioonis soovitakse. Lühidalt – head juhendajad kannavad organisatsiooni DNA-d ja aitavad seda “kloonida”.

Uus töötaja

Mida teeb uue töötaja juhendaja?

••  Loob juhendatavaga hea kontakti, selgitab oma rolli

••  Lepib kokku koostöö põhimõtted

••  Jagab oma kogemusi

••  Aitab tööülesandeid analüüsida

••  Annab ausalt tagasisidet

••  Tunnustab, julgustab

••  Annab võimaluse oma tööd jälgida

••  Näitab ette

••  Aitab juhendataval endal lahenduseni jõuda

••  Jälgib ülesannete täitmise kvaliteeti

••  Kuulab ära, toetab

••  Selgitab ja põhjendab

••  Aitab luua kontakte

••  Aitab sulanduda meeskonda

••  Ei tee juhendatava tööd ise ära