”Nabalas kaevandamisele ei ole Tallinna killustikuga varustamiseks alternatiivi,” ütles keskkonnaministeeriumi osakonnajuhataja Rein Raudsep. ”Sellest võidakse loobuda vaid ülisuure keskkonnakahju ohu korral.”
Kompromissvariandina võib ainukesena loa saada konkurentidest varem kaevandusloa taotluse esitanud Merko, sest ainult ühe kaevandaja tegevus Nõmm küla uuringualal ei too kaasa laiaulatuslikke tagajärgi.
Merko, kes soovib Nabalas kaevandada võidu Paekivitoodete Tehase ja Kiirkanduriga, keeldus kommentaaridest.
Kolm kaevandusettevõtet peavad Nabala maardlat ainukeseks kohaks, kus toota killustikku ligi viie aasta pärast ammenduvate karjääride asemel.
Saku, Kiili, Kose ja Kohila vald taotlevad, et kogu maardlat käsitletaks tervikuna, mitte ei antaks kaevandamisluba eraldi iga ettevõtte poolt taotletava kaevandusala uuringute põhjal.
Kuid vallad võivad vastu olla isegi ühe karjääri avamisele. ”Kui tuleb üks, siis tulevad ka teised,” ütles Kose valla keskkonnaasjatundja Mait Mägi.
Kose valda Tammikule kuni kolmekümne meetri sügavuseks kaevatav karjäär jätab kuivaks tosinkond pinnaveest toituvat kaevu, kuid Nõiakaev jääb endiselt suurvee ajal pulbitsema, kinnitas Paekivitoodete Tehase juht Vladimir Libman.