„Eesti Ehitusele kui erinevate rajatiste ja teede-ehitusega tegelevale kontsernile on koostöö oma pikajalise partneri Paekivitoodete Tehasega väga olulise tähtsusega. Loodame lepinguga tulevikus katta olulise osa kontserni killustikuvajadusest, kuid täpsemad mahud selguvad loomulikult alles pärast kõiki geoloogilisi uuringuid ja põhjalikku keskkonnamõjude hindamist,” ütles Eesti Ehituse juhatuse esimees Jaano Vink.

Paekivitoodete Tehase juhatuse esimehe Vladimir Libmani sõnul on Nabala karjääri vastu huvi tundnud paljud kohalikud ja välismaised ettevõtted, kuid koostöölepe sõlmiti just Eesti Ehitusega. „Ja seda kahel põhjusel. Esiteks on tegemist ettevõttega, keda tuntakse kui ausat ja tõsiseltvõetavat äriühingut. Teiseks oleme Eesti Ehitusega koostööd teinud aastaid ja seni on kõik kulgenud väga sujuvalt. Näiteks tegutseb meie kunagi ühiselt alustatud ettevõte Väokivi, praegune Saare-Dolomiit-Väokivi, juba ammu iseseisva ja eduka firmana,” selgitas Vladimir Libman.

Enne kaevandamise algust viivad ettevõtted Nabala lubjakivimaardla Tammiku ja Tagadi uuringualal vastavalt seadusele lõpule üksikasjalikud geoloogilised uuringud, korraldavad keskkonnamõjude hindamise ning hangivad kaevandamiseks vajalikud load. Pärast nende tegevuste õnnestumist investeeritakse vajalikesse seadmetesse ja infrastruktuuri.

Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute ning keskkonnamõjude esmase hindamise juures teevad ettevõtted koostööd Eesti Geoloogiakeskuse kogenud spetsialistidega. Uuringute tulemused kinnitab Keskkonnaministeeriumi juures tegutsev varude komisjon, pärast mida viiakse läbi tulevase karjääri keskkonnamõjude täielik hindamine.

Esialgsete plaanide kohaselt peavad paekivi varud olema kinnitatud käesoleva aasta 1. juuliks. Uuringutulemuste sobivuse ja riikliku kaevandusloa saamise korral plaanitakse koostada mäetööde korraldamise professionaalne projekt, valmistamaks ette karjääri avamist aastatel 2009 – 2010 ning teostamaks heaperemehelikult hilisemat ekspluatatsiooni. Koostööleping on sõlmitud 10 aastaks. Osapoolte kokkuleppel ei avalikustata koostööleppe üksikasju.