C-PAP-hingamisaparaadid on mõeldud nõrkade ja ebaküpsete kopsudega vastsündinute abistamiseks.

Selveri heategevuskampaaniaga “Koos on kergem!” koguti üheksale haiglale üle Eesti kokku 388 420 krooni. Tartus koguti vastsündinute ravi toetuseks 64 880 krooni.

A-Selver AS juhataja Ain Taube on kokkuvõtteid tehes rahul:„Heategevusest on saamas meie ühiskonna loomulik osa ja Selveril on hea meel juba neljandat aastat nõrgematele üha edukamalt abiks olla.”

Lastefondi juhataja Merike Kaunissaare rõõmustab aparaate üle andes, et eelmise aasta lõpul turvaliseks elu alustamiseks korraldatud heategevusüritused olid edukad - praegu üle antavatele C-PAP –aparaatidele lisaks sai naistekliiniku sünnitusosakond tänu heade inimeste annetustele nii ultraheliaparaadi kui kardiotokograafi, mis on vajalikud sünnieelseks abistamiseks.
Tartu ülikooli naistekliinikus sünnib aastas üle 2000 lapse, neist üle 200 on enneaegsed ning just neile kõige nõrgemaile on ka täna üleantav aparatuur turvaliseks elu alustamiseks väga vajalik.

SA Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi kogub raha, et jätkuvalt toetada laste ravimise tingimuste parandamist Tartu ülikooli kliinikumis.
Headel inimestel on võimalik sobiv toetussumma kanda SA TÜ kliinikumi lastefond pangakontodele:
Hansapangas 221015828742,
Ühispangas 10220014910011,
Sampo pangas 334408530000,
Nordea pangas 17000285384.

Lastefondi koduleheküljel on võimalik annetusi teha pangalinkide kaudu. Lastefondi kodulehekülg asub aadressil www.lastefond.ee.
Oodatud on ka kõned annetustelefonidele:
helistades 900 5025, annetad 25 krooni,
helistades 900 5100, annetad 100 krooni,
helistades 900 5500, annetad 500 krooni.