••Kas internetis avaldatud kodulehe autoriõigus on kaitstud?

Lähtudes kehtiva autoriõiguse seaduse põhimõtetest on internetis avaldatud veebi- või koduleht kaitstud sarnaselt mis tahes muu teosega. Seejuures võib internetis avaldatud veebileht või portaal sisaldada ka mitmeid autoriõigusega kaitsmisele kuuluvaid teoseid ning ka eri teostel võivad olla eri autorid. Autoriõigusega on kaitstud näiteks kodulehe graafiline kujundus, seal sisalduv originaalne tarkvara, originaalne tekst, andmebaasid ja muud teosed. Kõikide nimetatud teoste reprodutseerimiseks on vaja küsida eelnevalt autori nõusolekut, v.a juhul, kui seadus annab õiguse sellise teose vabaks kasutamiseks.

Kuna autoriõiguste tekkimiseks ei pea täitma mingeid formaalsusi – need tekivad teose loomisega –, võib konkreetse autori väljaselgitamine olla internetikeskkonnas pisut keeruline. Seadus ei nõua teosele autori nime lisamist ega sellel ka nn C-märgi kasutamist (Copyright ©). Sellisel tähistamisel ei ole õiguslikku tähendust, sest autorsust eeldatakse igal juhul senikaua, kuni seda ei ole vaidlustatud. Viidatud märgise kasutamine on pigem informatiivse iseloomuga ning peaks juhtima kasutajate tähelepanu autoriõiguste olemasolule.

Juhul kui internetis avaldatud ja autoriõigusega kaitstud teose autor ei ole üheselt selge, kuid on soov konkreetset teost näiteks ärilisel eesmärgil kasutada, tuleks selguse saamiseks ning võimalike arusaamatuste ennetamiseks võtta kontakti kodulehe haldajaga.

Mait Palts

Eesti kaubandus-tööstuskoja jurist