„Inimestest, keskkonnast ja ilusatest traditsioonidest lugu pidava ettevõttena tähistame koos töötajatega Elisa sünnipäeva maikuus tavaliselt Perepäevaga, mida seekord veedame koos metsa istutades,” ütles Elisa Eesti juhatuse esimees Sami Seppänen Elisa vahendusel.

„Istutustalgud on pühendatud Euroopa Liidu 50. juubelile - säästlikku eluviisi toetava ja tulevikku vaatava rohelise kampaania idee on pärit Eestist ning see sobib hästi kokku Elisa väärtustega,” lisas Sami Seppänen.

Tänavuste istutustalgute käigus kavatseb kampaania Greenwave 2007 korraldaja Riigimetsa majandamise keskus (RMK) istutada talguliste abiga 350 hektarit uut metsa, mis on ligikaudu kümnendik aastasest istutusmahust. RMK on istutamiseks välja valinud ning ette valmistanud ligi 250 lanki. Elisa töötajad koos peredega istutavad metsa 5. mail Tõdval.

Tänavu 13-aastaseks saava Elisa Eesti eelkäija Radiolinja Eesti alustas tegevust 1994. aasta maikuus. Eesti esimene GSM-kõne toimus Radiolinja GSM-võrgus 1994. aasta 29. novembril.