Peale kaht esimest aastat EBSis, kus läbitakse juhtimise, majandusarvestuse, kvantitatiivsete uurimismeetodite ja majandusalased kursused, järgneb kaks aastat LUMSis, kus studeeritakse vastavalt BSc Business Studies standardprogrammile. Programm sisaldab endas ka turunduse, juhtimise, strateegia- ja eetikaalaseid loenguid. Esimene grupp EBSi 2+2 süsteemi bakalaureuseõppe tudengeid jätkab õpinguid Lancasteris 2009. aastal.

„Meil on hea meel teha koostööd Tallinna kolleegidega käesoleva topeltdiplomi programmi arendamisel. Oleme veendunud, et see muutub atraktiivseks just heal tasemel Eesti gümnaasiumilõpetajate hulgas, kellele antakse eelis õppida kahes ülikoolis korraga. Väga vähesed programmid pakuvad õpingute lõpus topeltdiplomit. See on esimene 2+2 süsteemi koostööprogramm Kesk- ja Ida-Euroopas ning oleme rõõmsad, et see aitab tugevdada sidemeid uute ELi riikide kõrgekvaliteediliste organisatsioonidega,“ ütles LUMSi bakalaureuseõppe prodekaan Mike Wright.

„Töötades koos Lancasteri kolleegidega saavad meie õppejõud arendada nii teadustööd kui ka senist õppemetoodikat. Tänu teadusuuringutele on LUMSi kõrgelt hinnatud Inglismaal juba aastaid. Koostööst Lancasteri kolleegidega saavad meie õppejõud selgelt kasu,“ ütles EBSi välissuhete prorektor Nicola Hijlkema.