Märt Raski sõnul on maksumaksjate liidu esimehe, maksuteadlaste selsti juhatuse liikme ja teisi ameteid pidav Lasse Lehis kirjalikult kinnitanud, et ta ei ole riigikohtus töötamise aja jooksul tegelenud ega tegele ka edaspidi õigusabi osutamisega või maksualase nõustamisega.

"Teie kirjas esitatud asjaolude kontrollimise tulemused ei anna alust kahelda Lasse Lehise selgitustes. Leian, et Lasse Lehise aktiivne ühiskondlik tegevus ei ole mõjutanud riigikohtu halduskolleegiumi sõltumatust õiguse mõistmisel," teatas Rask vastuseks maksu- ja tolliameti pöördumisele.

Maksu- ja tolliamet pöördus aprillis Märt Raski poole kirjaga, milles heitis muu hulgas Lasse Lehisele ette, et too puutub kokku mitmete inimestega, kes esindavad kohtuvaidlustes maksu- ja tolliameti vastaseid.

"Maksu- ja tolliameti arvates on Dr Lasse Lehis asetanud end inimlikult väga keerulisse olukorda, esindades ühes isikus erinevates kohtades ja aegadel erinevaid huvisid, mis võivad teatud juhtudel olla ka kollideeruvad," seisab maksuameti juhi Enriko Aava allkirja kandvas pöördumises.

Maksuamet leidis, et Lasse Lehise töötamine samaaegselt maksumaksjate liidu juhina ja riigikohtu halduskolleegiumi nõunikuna seab ohtu riigikohtu lahendite aktsepteeritavuse ühiskonnas.

Maksumaksjate liit pidas maksu- ja tolliameti sellist kirja niivõrd solvavaks, et viskas maksu- ja tolliameti juhi Enriko Aava oma nõukojast välja.

Loe maksu- ja tolliameti kirja riigikohtule siit ning riigikohtu vastust ametile siit.