Maksuhaldur leidis oma maksuotsustes, et viis AS Tele2 Holding (endine AS Levicom) aktsionäri, sealhulgas ka Palts ja Peek, võõrandasid oma aktsiad Rootsi ettevõtjale Tele2 AB, kuid tehing toimus Hollandis ja Hollandi Antillidel asuvate off-shore firmade kaudu, et hoiduda kõrvale tulumaksu tasumisest.

Tõnis Paltsile määrati tasumiseks tulumaksu 12 095 046 krooni ja Toomas Peegile 13 517 324 krooni.

Tallinna Halduskohus jättis Paltsi ja Peegi kaebused rahuldamata, kuid Tallinna ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsused ning rahuldas kaebused ja tühistas mõlemad maksuotsused täies ulatuses.

Ringkonnakohus asus oma otsuses seisukohale, et tehingud ei olnud tehtud maksudest kõrvalehoidumiseks, vaid aktsiate koondamine välismaisesse äriühingusse oli majanduslikult põhjendatud.

Paltsi kohtuasi oli üks neist, mille puhul maksu- ja tolliamet leidis, et tehtav kohtuotsus ei pruugi näida sõltumatu, kuna riigikohtu halduskolleegiumi nõunikuna töötav Lasse Lehis on selles maksuasjas andnud varem teistel ametikohtadel töötades kõnealust maksuotsust kritiseerivaid seisukohti.