Tallinna tehnikaülikoolis algab 3. septembril elektriajamite ja jõuelektroonika instituudis praegu mitte töötavate elektrikute teise grupi koolituskursus. Infopäev kursusele soovijatele toimub 23. augustil.

Projekti sihtgrupp on töötud, kuid kunagi elektriala omandanud inimesed, kellele pakutakse erialakoolitust uue eriala omandamiseks või täiendõppeks varem omandatud erialal ja seeläbi tööturule naasmiseks.

Koolitus toimub Euroopa sotsiaalfondi vastava projekti raames ja on osavõtjaile tasuta. Registreerimine toimub tööturuameti regionaalse büroo kaudu. Projekt kestab kaks aastat ja selle aja jooksul on plaanitud koolitada kolm gruppi á 15 inimest.

Väljaõpe algab 60-tunnise erialast terminoloogiat ning põhimõisteid tutvustava kursuse ja sissejuhatusega energiatehnikasse, milles antakse ülevaade elektriala tänapäevastest ja tulevikusuundumustest. Järgneb kolmekuuline põhiõpe, mille raames antakse teadmised ja praktilise töö oskused elektritööde valdkonnas.

Edasi suunatakse õppurid kuuajasele praktikale Eesti tuntumatesse elektriala ettevõtetesse. Elektritööde ettevõtjate liit (EETEL) tagab kvalifikatsiooni omandanud elektrikutele töö ühes oma 110 liikmesettevõttest.

Projekti partnerid on Eesti elektritööde ettevõtjate liit ja tööturuamet.