Kreek hakkab koostöös ettevõtte üksuste juhtidega töötama välja ja viima ellu Veeseadmete strateegiat, tegevussuundi ja eesmärke.

Üheksa aastat DHL Estonia’s töötanud ja viimased kaks neist ettevõtte juhina tegutsenud Kreek ütleb, et näeb uues ametis väga suuri võimalusi enda ja ettevõtte arendamiseks.

Veeseadmed Grupi juhatuse senine esimees Leino Pank jätkab tegevust grupi emaettevõtte VWF Holdingu juhatuse liikme ning Veeseadmed Grupi nõukoguliikmena. Tema sõnul oodatakse Kreegilt lisaks ettevõtte tegevuse koordineerimisele ja toimimise kontrollimisele ka suuri samme firma juhtimispõhimõtete rahvusvahelisemaks muutmiseks.

1994. aastal tegevust alustanud Veeseadmed Grupp müüb vee-, gaasi-, kütte- ja kanalisatsioonitorustike materjale ning toodab tuletõrjehüdrante, pumplaid ja plastmahuteid. Veeseadmetel on oma tütarettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.

2007. aastal oli ettevõtte müügikäive 422,6 miljonit krooni, puhaskasumiks kujunes 13,8 miljonit krooni.