Senisest oluliselt suurem logistikakeskus hakkab pakkuma kompleksseid logistikateenuseid, nagu kaupade käitlus, ladustamine, kolmanda osapoole logistika ning cross-docking, teatas ettevõte.

„Kui veel mõned aastad tagasi oli DHL tuntud eelkõige kullerfirmana, siis nüüdseks on maatranspordiga tegelev äriüksus DHL Freight ettevõtte suurim, moodustades ligi 65 protsenti kogu käibest,“ lausus DHL Estonia AS juhatuse liige ja DHL Freight äriüksuse juht Mati Kärt.

Tema sõnul tingis uue keskuse vajaduse kaubamahtude kasv ning see, et üha enam soovivad kliendid lisaks transpordile ka kogu logistikaahela haldamist.

Kärdi sõnul võimaldab uus logistikakeskus käidelda efektiivsemalt suuri kaubakoguseid. Kui endises teminalihoones tuli opereerida 9 laadimissillaga, siis uues keskuses on laadimissildu 32.

Avatav logistikakeskus koosneb esimeses etapis 3000 m2 terminalist ning 4000 m2 laopinnast. Arvestatud on vajadusel lao- ja teminalipindade edasise suurendamisega, milleks kogu logistikakeskuse 30 000 m2 territoorium jätab piisavalt võimalusi. Investeeringud keskuse väljaehitamisse ulatusid üle 100 miljoni krooni.

“Lisaks paremale klientide teenindamisele pakub modernne ja tänapäevastele standarditele vastav logistikakeskus ka head töökeskkonda meie enda personalile,“ lisas Mati Kärt.

Möödunud aastal ja käesoleva aasta alguses avati sarnased logistikakeskused ka Lätis ja Leedus.