Heast prognoosist ei sünni kahju. Täiesti ohutu on lugeda lehesaba päevahoroskoope, mille ebamäärane sisu sobitub ka kõige keerulisema mõistusega. Veidi suuremat vastutust nõudvate nädalahoroskoopide kirjutamisel on soovitatav keskenduda pehmetele väärtustele, nagu õnn ja kuumad tunded.   

Vastuoluline on asjaolu, et mida pikem on periood, seda konkreetsemaid sündmusi oodatakse. Nii nõuab aastane ettevaade juba tõelist Nostradamust, kellelt kuuleks võimutülidest, palgakasvust ja Ülemiste veetaseme seisust. Veel ei uputa.

Majanduskasvu, töökohtade ja inflatsiooni vaatlemisel nii püsivaid artefakte siiski ei leidu ja uut aega kuulutavale ülevaatele peab eelnema vajalik ja piisav teguranalüüs.

Finantsinstitutsioonide valitud taktika seisneb ajamääruste hägustamises (keskpikk vaade) ja oma prognooside pidevas korrigeerimises. Mäletame hetki möödunud aastast, mil Eesti Panga ja rahandusministeeriumi III kvartali vaated oluliselt lahknesid. Maailma majanduses hakkas üht-teist toimuma ja ministeeriumi kõigest kolm kuud varem pakutud arvud olid juba aegunud.   

Mida peaks mõtlema ettevaatest, mille määruseks on antud keskpikk ajahorisont? Aeg, horisont, keskmine ja pikk loovad pildi, millega võiks kujutleda karavani kulgemist Mongoolia kõrbemaastikul, ometi on sellised terminid ametlikult kasutuses.     

Eesti Panga rahapoliitika osakonna ökonomisti Martin Lindpere sõnul vaatab pank kahel korral aastas jooksvat ja lisaks kahte aastat ette. “Lühiperspektiivis saab kohandumine toimuda üksnes osa tootmissisendite ümberpaigutamise kaudu, seevastu pikemas perspektiivis on võimalik kõiki tootmissisendeid vastavalt vajadusele ümber paigutada, et majandus toimiks efektiivselt.“ Kui pikk on siis keskpikk?