Viimaks likvideeritakse kunagise kurikuulsa konsultatsioonifirma Divec järglane Brolex Grupp AS, samuti ettevõtete asutamisega tegelenud Divec EAT järglane Dreiv Grupp OÜ. Maksu- ja tolliameti (MTA) kinnitusel ettevõtetel praegu tuvastatud maksukohustused puuduvad.

Diveci endine juht Erik Vallaste kolmandate isikute suhtes tehtud maksuotsuseid kommenteerima ei soostu.

MTA juriidilise osakonna juhataja Riho Roopõld tõdeb, et alates 1999. aastast offshore-firmade kasutamise skeemi uurimisega teostatud 530 kontrollist on nüüdseks kõik lõpetatud. Ühtlasi on kontrollide tulemusel maksuhalduri poolt aastate jooksul täiendavalt juurde määratud 250 miljonist kroonist Roosipõllu andmetel riigieelarvesse laekunud vaid 110 miljonit krooni ehk alla poole. Aegumistähtaja saabumise tõttu uut kontrolli aga ei alustata.

“Brolex Grupp AS, mille tegevjuht ma 1990. aastatel olin, tegeles alates 1995. aasta kevadest kinnisvara rendileandmisega. Brolex Grupp AS-il oli ainult paar klienti ja mitte ühtegi töötajat. Aktiivne majandustegevus toimus Dreiv Grupp OÜ-s, millel oli kliente nii Eestist kui ka välismaalt,” kommenteerib Vallaste.

Võõrandasid osaluse

Vallaste kinnitusel võõrandasid nad koos partner Priiten Tammega oma osaluse Dreiv Grupp OÜ-s ja Brolex Grupp AS-is juba 1994. aastal.

Ühtlasi jõustusid Erik Vallaste ja Priiten Tamme suhtes MTA  maksuotsuseid toetavad kohtulahendid lõplikult eelmise aasta keskel, neis viidatud kohustused on riigi ees aga seniajani täitmata. Priiten Tammel on praegu maksuvõlga 4,2 miljonit krooni, Erik Vallaste maksuvõlg ületab 7,3 miljonit krooni, mõlemale lisanduvad intressid.

Viidates käimas olevatele kohtuvaidlustele, ei pea Vallaste võimalikuks ka seda teemat kommenteerida.

Nüüd tegelevad kunagised partnerid Vallaste ja Tamm äri- ja õigusalase nõustamisega Bender Group Estonia OÜ-s, mille emaettevõte on registreeritud USA-s Nevada osariigis.

Varjamise uurimine lõpetati

•• Maksu- ja tolliamet peab Diveciga seotud kohtuvaidluste oluliseks tulemuseks, et on selginenud varem lahendamatuna näinud küsimused varifirmade ja -isikute kasutamist puudutavates maksupettuste skeemides.

•• Erik Vallaste ja Priiten Tamme kriminaalmenetlus, milles uuriti nende poolt füüsilise isikuna saadud tulude varjamist, lõpetati aegumise tõttu, vastava tulumaksuvõla nõue on aga jõus ning kogub intresse.

•• MTA andmeil kasutati Eestis variisikute nimele registreeritud ettevõtteid eelkõige fiktiivsete kuludokumentide tekitamiseks, tegelikkust moonutavate arvete väljastamiseks ja nende alusel “riiulifirmadelt” maksete vastu võtmist majanduslikult aktiivsetele firmadele näiliste kulude tekitamiseks.