Lepingu sõlmimine nende kahe osapoole vahel on ajalooline, sest viimane selline lepe sõlmiti 2002. aastal. Vahepealsesse aega on aga mahtunud hulk järjepidevaid kohtumisi ja läbirääkimisi ning ka tõsine töötüli, mille lahendamiseks pöördus ametiühing riikliku lepitaja poole, teatas kaubandustöötajate ametiühing.

Kaubandustöötajate ametiühingu esimees Elle Pütsepp tunnustas lepingupartnerit töötajaid austava sammu pärast. "AS Prisma Peremarket on tõestanud end usaldusväärse tööandjana, kes suhtub töötajatesse vastutustundlikult," rääkis Pütsepp.

Enda sõnul on ta veendunud, et sõlmitud kokkulepe on hea, see annab hea põhja töötajate tööelu parandamisele Prismas.

Koostöökokkuleppes lepiti kokku tööandja ja ametiühingu vahelised suhted, soodustused ja tagatised usaldusisikutele ning informeerimise ja konsulteerimise kord.

Informeerimise ja konsulteerimise korra kehtestamisega kaasatakse töötajaid ettevõtte jaoks oluliste otsuste tegemise protsessi. Osalemine otsuste langetamisel aitab kaasa suurema huvi tekkimisele töö tulemuste vastu, langetatud otsuste paremale mõistmisele, töötajates tööga rahulolu tõusule ja seega töö efektiivsemale korraldamisele ning ettevõtte konkurentsivõime tõstmisele.