Peakorpuses lõpetatakse trepihalli 6. korruse põrandate, 7. korruse trepihalli ripplae ja valgustuse ning Saksa ja Šveitsi lugemissaalide renoveerimine, teatas rahvusraamatukogu.

Sellega põhiliselt lõpeb raamatukogu lugemisala üheksa aastat kestnud renoveerimine, mis on olnud tingitud nii lugejateeninduse tehnoloogilisest arengust kui ka vajadusest pakkuda nüüdisaegset lugejasõbralikku töökeskkonda. Veel paigaldatakse elektrialajaama reaktiivenergia tarbimise vähendamiseks kompensatsiooniseade.

Kuna Rahvusraamatukogu hoone on olnud intensiivses kasutuses 15 aastat, vajab see mahukaid investeeringuid, et vähendada majandamiskulusid ning vastata tänapäevastele nõuetele.

Kriitilises olukorras on tehnosüsteemid, uuendamist vajavad ventilatsiooni- ja kliimasüsteem ning hoidlate gaasikustutussüsteem. Renoveerimist ootavad Endla tänava korpuse lagunev fassaad ning väljavahetamist ebaökonoomsed aknad. Neid töid on investeeringurahade puudumise tõttu aasta-aastalt edasi lükatud.

Tulenevalt valitsuse otsusest piirata riigieelarvelisi kulusid, väheneb 2009. aastal raamatukogu riigieelarveline toetus käesoleva aastaga võrreldes 10% ning investeeringute summaks lubatakse üks miljon.

Seega puuduvad ka tuleval aastal vahendid suuremahulisteks remonditöödeks ja tehnosüsteemide parendamiseks.

Majandamiskulude kokkuhoiuks on raamatukogu tänavu juba lühendanud lahtiolekuaegu, vähendanud raamatute komplekteerimist ja teenuseid ning tööprotsesside peatumise või aeglustumise tõttu ka koondanud töötajaid.

Kollektiivpuhkuse ajal jääb avatuks Endla tänava ajalehe- ja internetisaal ning töötab tasuta euroinfo telefon 800 3330.
Kirjastajatele väljastatakse ISBN, ISSN ja ISMN numbrit esmaspäevast reedeni kella 10–15.

Rahvusraamatukogu on juulis ja augustis avatud esmaspäevast reedeni kella 12–18.