Alates 1. jaanuarist 2009 kehtima hakkav uus kord määrab nõukogu esimehe hüvitise suuruseks 26 000 krooni kuus ning nõukogu liikmete hüvitiseks 16 000 krooni kuus, teatas Eesti Pank.

Sellega vähendatakse hüvitiste suurust kolmandiku võrra.

Lisaks arutas nõukogu koosolekul Eesti ja maailmamajanduse hetkeseisu. Teise päevakorra punkti all esitas siseaudit keskpanga nõukogule oma kaheksa kuu tegevuse aruande ning riskijuhtimise koondaruande.

Eesti Panga nõukogu liikmed on Raul Eamets, Andres Lipstok, Enn Listra, Mart Opmann, Tõnis Palts, Jüri Sepp ja Liina Tõnisson. Nõukogu esimees on Jaan Sven Männik.