Kevadel vastu võetud muudatused puudutasid juriidiliste isikute aastapõhisele maksustamisele üleminekut ja avansiliste maksete sisse viimist, teatas KPMG.

„Siiski jõustuvad sätted, mis puudutavad likvideerimisjaotiste ning äriühingu omakapitali vähendamisel, aktsiate tagasiostmisel ja tagastamisel tehtud väljamaksete maksustamist,“ ütles KPMG Balticsi juhtiv maksunõustaja Aidi Kallavus.

Muudatuste kohaselt tekib selliste väljamaksete tegemisel maksukohustus väljamakseid tegeval äriühingul, kui väljamakse ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid. Teatud juhtudel võib maksukohutus tekkida ka tulevikus füüsilisel isikul, kes selliseid makseid saab.

Mitteresidentidest väikeaktsionäride maksukoormus langeb

Kallavuse sõnul on tütarühingult saadud dividendide edasimaksmisel alates 2009. aastast vabastusmeetodi rakendamine võimalik juba 10% osaluse puhul. Senini oli vastav osaluse määr 15%.

„Mitteresidentidele makstavatelt dividendidelt kaotatakse alates 2009. aastast tulumaksu kinni pidamise kohustus olenemata osaluse suurusest. Senini rakendati lisaks ettevõtte tulumaksule ka kinnipeetavat tulumaksu, kui saaja oli mitteresidendist juriidiline isik ja osalus jäi alla 15% või kui saaja asus madala maksumääraga territooriumil. See muudatus on kasulik mitteresidendist väikeaktsionäridele,“ kommenteeris Kallavus.

Samuti alandatakse kinnipeetava maksu määra 15%-lt 10%-le mitteresidendile makstavalt litsentsitasult, kunstnikule või sportlasele makstavalt tasult ning Eestis osutatud teenuste eest makstavalt tasult. Maksulepingud võivad antud määra veelgi alandada või maksustamisõiguse anda saaja asukohariigile.

Tulumaksumäära langetamine 18 protsendile jätkuvalt plaanis

Eile võttis riigikogu vastu ka tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse. Tulumaksumäära alanemine lükatakse aasta võrra edasi, kuid endiselt jäi jõusse plaan langetada maksumäära 18 protsendile. Seega on tulumaksumäär 2009. aastal 21%, 2010. aastal 20%, 2011. aastal 19% ja alates 2012. aastast 18%.

Füüsiliste isikute maksuvaba tulu suurenemine lükatakse sarnaselt tulumaksumäära alanemisele aasta võrra edasi. 2009. aastal on maksuvaba tulu 27 000 krooni, mis suureneb igal järgneval aastal kuni 2012. aastani 3 000 krooni võrra, st alates 2012. aastast on maksuvaba tulu 36 000 krooni aastas.

„2008. aastal võivad füüsilised isikud täiendava maksuvaba tulu lapse ülalpidamise eest maha arvata alates esimesest lapsest. Muudatuste kohaselt saab 2009. aastal mahaarvamisõigust kasutada alates teisest lapsest ja 2010. aastast taas alates esimesest lapsest. Seega 2008. aasta tuludeklaratsiooni esitades saab rakendada täiendavat maksuvabastust alates esimesest lapsest, aga järgmise aasta tuludeklaratsioonis mitte,“ ütles Kallavus.

Käibemaksumäär tõuseb 5%-lt 9%-le raamatutel, ravimitel, perioodilistel väljaannetel, majutusel ning puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseadmetel ja abivahenditel. Seni 5%-lise käibemaksumääraga maksustatud ohtlike jäätmete käitlemine, matusetarbed ja –teenused ning etenduste ja kontsertide korraldamine on alates 2009. aastast maksustatud  18%-lise käibemaksumääraga.

KPMG Baltics AS korraldab kolmapäeval seminari maksumuudatustest Baltikumis ja Soomes.