Keskkonnaministeerium teatab lähipäevil Nabala paekivikarjääri keskkonnamõju uuringu algatamisest, kinnitas ministeeriumi osakonnajuhataja Rein Raudsepp.

„Nabala piirkond on põhjavete suhtes keeruline ala, mistõttu kujuneb hinnangu andmine väga pingeliseks,” lisas Raudsepp.

Kaevanduse arendaja Tallinna Paekivitoodete Tehas korraldab juba märtsikuus esimese avaliku koosoleku, kus tutvustatakse uuringu tegevuskava. „Mina näen vajadust uue karjääri avamiseks juba 2012. aastal,” ütles tehase juht Vladimir Libman.

Keskkonnamõju on võimalik hinnata aastaga. Kaevandamise ettevalmistustöödeks kulub pooleteise aastaga ligi 20 miljonit krooni.

Kaevandajad pole huvitatud karjääride avamisest, kui see kahjustab põhjavett. „Meie oleme kaevandusfirma, mitte vee pumpamise firma,” ütles

AS-i Kiirkandur juht Tiit Ploom. „Kui veeprobleemid osutuvad liiga suureks, siis meie sinna ei lähe.” Kiirkandur kavandab paekaevandusi peale Nabala ka Kohila ja Saku valda.

Kaevandajad loodavad tõendada, et nõiakaevu mõjutab sademevesi, mitte põhjavesi, nagu väidavad kaevanduste vastased. „Nõiakaevu veerežiimi seostamine Nabala piirkonna võimalike paekarjääridega ei ole põhjendatud,” ütles geoloog Rein Perens. Nõiakaevu toidab Perensi väitel rohkete sademete korral Leva raba, mis jääb kaevust 18 kilomeetrit lõuna poole.

Vald alla ei anna

Kose vald astub kohalike elanike nõudel karjääri vastu. Valla elanikud ei usu teadlaste väiteid, et karjäär jätab nõiakaevu puutumata. „Meie kavatseme viimase võimaluseni kaevandamisele vastu seista,” ütles vallavanem Vello Jõgisoo. Kose valla volikogu moodustas karjääri peatamiseks kaevandusväljale maastikukaitseala, mille kohus tunnistas ebaseaduslikuks. Järgmisel nädalal kavatseb Kose vald kaevandusalale üldplaneeringuga uuesti kaitseala määrata.

Uued karjäärid avatakse Harjumaa ja Tallinna ehitustööstuse varustamiseks killustikuga, sest vanad ammenduvad kümmekonna aastaga.