Eesti Pank ja Rootsi keskpank Riksbank sõlmisid ennetava kokkuleppe, mille kohaselt saab Eesti vajadusel Rootsi keskpangalt laenata 10 miljardit Rootsi krooni. Riksbank avaldas oma kodulehel alusdokumendi, milles võetakse kokku lepingu sõlmimise põhjused.

„Eesti finantskriis ähvardab laieneda ja tekitada ärevust ka Rootsi ja meie naabermaade rahandusturgudel. Ennekõike võib kriis negatiivselt mõjutada muu maailma usaldust meie lähiümbruse rahandusturgude ja Eestis suurelt esindatud Põhjamaade pankade vastu," kirjutatakse dokumendis.

"See omakorda tooks rängad tagajärjed kaasa Rootsi majandusele. Seega on Riksbanki huvides panustada selliste arengute vältimisse ja astuda läbirääkimistesse Eesti Pangaga,“ sedastab keskpanga dokument kokkuvõtteks.

Rootsi lehelugejad reageerisid Riksbanki laenuotsusele valuliselt

Majandusajalehe Dagens Industri lugejad elavad ennast välja kommentaarides.

"Minu maksurahad lähevad bolševikele. Päästku end nüüd kes saab," turtsub kommentaator Luttrad.

"Eesti Pank, see on nali," lisab kohe järele lugeja Ester.

"Baltikumi valuutad on ülehinnatud ja nüüd laename me raha süsteemile, mis Rootsis kukkus kokku 1992. aastal (kindel valuutakurss)," pahandab Euro kritiker.

"Eesti on Rootsi poolt vallutatud ja me peame nüüd suhtuma Eestisse kui maalt pärit sugulasse.  Eesti pankrott tähendab kahjumit Rootsile," nendib kommentaator "inget val".

"Meie hoolega hoitud maksuraha raisatakse ära Baltikumis," pahandab järgmine lugeja.

"Kuidas peaks Eesti suutma selle tagasi maksta?" küsib end väikeettevõtjaks nimetav kommentaator.

"SAABi ja Rootsi töökohtade jaoks raha ei ole, aga nende kommunistide jaoks jagub," ei hoia järgmine lugeja end tagasi.