Kohtumisel otsuseid vastu ei võetud, kaardistati võimalikke variante, uuesti kohtutakse järgmisel nädalal, teatas keskliit.

Töötukassa kulude hüppeline tõus on reaalsus. Kui 2008. aasta jaanuaris moodustas töötuskindlustushüvitiste väljamaksete summa 10,8 miljonit krooni, siis aasta hiljem juba 40,9 miljonit. Veebruaris olid kulud veelgi kasvanud – mulluselt 12,4 miljonilt kroonilt 54,3 miljonile tänavu.

”Kui olud on sedavõrd muutunud ning uue tingimusena on valitsus lisanud soovi minna võimalikult kiiresti üle euro kasutamisele, ei saa tõsimeeli väita, et lahenduse võti peitub töötajatele makstavates kindlustushüvitistes”, rõhutas EAKLi esimees Harri Taliga.

Töötuskindlustuse jätkusuutlikkust mõjutab EAKLi hinnangul majanduskriisist tingitud töötuse järsk kasv.

Kui 2008. aasta algul oli uusi töötuskindlustushüvitise saajaid jaanuaris 1001 ja veebruaris 843, siis tänavu on näitajad juba ligi viis korda suuremad – vastavalt 4575 ja 4061. Mullu jaanuaris maksti töötuskindlustuse hüvitist 3204 ning veebruaris 3803 töötule, tänavu olid need näitajad 10087 ja 13365.