Tallinna ettevõtlusameti juhataja Kairi Teiniste sõnul kindlustab linn ajutised töökohad töötutele kuni tööpuuduse määr linnas püsib üle 5 protsendi.

„Kui me räägime sotsiaalsetest töökohtadest, siis alates mai teisest poolest hakatakse töökohtadele avaldusi vastu võtma ning alates 1. juunist saavad esimesed töötud tööle asuda,“ selgitas Teniste Päevaleht Online’ile.

Teniste ei tahtnud esialgu täpsustada, kuidas töötu linlane ajutisele töökohale pääseb ning mis tingimused töökoha kindlustamiseks soovijal täita tuleb. Info selle kohta, mis tööd linn üldse pakub, kuhu tööle pääsemiseks pöörduda või millised on töökoha nõuded, selguvad Teniste sõnul samuti järgmise kuu keskpaigas.

„Täpsema info töökohtadest edastame avalikkusele mai keskel. Antud hetkel toimub ettevalmistav töö,“ selgitas Teniste „Kuid selge on see, et linn ise loob sotsiaalseid töökohti oma teenuste laiendamiseks ja planeerib 2009. aastal tööle võtta 1000 töötut.“

Samas saavad Teniste sõnul alates 1. juunist taotleda ka erafirmad linnalt toetust, kui nad loovad sarnaseid sotsiaalseid töökohti töötuna kirjas olevate inimeste aitamiseks. „Sellisel juhul on võimalike töökohtade valik tegevusvaldkondade lõikes väga lai,“ välistas Teniste võimaluse, et töötud saadetakse üksnes ühistransporti kasima ja tänavaid koristama.

„Siinkohal tuleb üle kinnitada, et tegemist ei ole 5000 inimese töölevõtmisega sotsiaalsetele töökohtadele, vaid meie prognoos on 3000 inimese töölevõtmine 2009-2010. aasta jooksul,“ selgitas Teniste.

Vastavalt volikogule esitatud abipaketile kulub linnal sel aastal ajutiste töökohtade korraldamisele 38,5 miljonit krooni ja 2010. aastal 70,5 miljonit krooni. „Lisaks rakendame töötuid avalikel töödel vastavalt tööturuteenuste ja –toetuste seadusele, ca 500 töötut aastas,“ lisas Teniste.

Linna loodud ajutisel töökohal on tallinlasel lootust saada 4350 kroonist palka, mis on ka kehtiv miinimumpalk.