Üldjuhul ei saa ehituslaenu puhul lisatagatiseta hakkama, sest laenu ei anta eluaseme arvatava tulevase väärtuse vastu, vaid tagatiste turuväärtuse alusel.

„Ehituslaenu puhul huvitab panka kogu projekt tervikuna – kui kaalutakse laenu andmist krundi ostmiseks, peab olema ka selge, millisest allikast saab klient piisavad vahendid kodu valmis ehitamiseks, samuti peab olema ülevaade, millised tagatised erinevatel ehituse etappidel juba väljamakstud laenu tagavad,” ütles SEB eraisikulaenude suuna äriarendusjuht Triin Messimas Arileht.ee-le.

„Kui lisatagatist ei oleks, piirduks esmaselt väljamakstav laenusumma keskmiselt u 70% krundi turuväärtusest, mille eest saab ehk koos laenusaajapoolse omafinantseeringuga küll krundi soetada, kuid ehituse alustamiseks raha puudub.”

Ehituse edenedes võetakse juba arvesse ka pooleli oleva ehitise maksumus – vastavalt üm­berhindamiste tulemustele saab ka põhitagatise vastu antavat laenusummat suurendada. „Sõltuvalt valminud ehitise turu­väärtusest ja laenusaajapoolsest omafinantseeringust on võimalik, et uue kodu valmimisel lisatagatis vabastatakse,” lisas Messimas.

Etapiviisiline ehitus ei sobi

Sampo panga eraisikute finantseerimise osakonna juhataja Aire Mäe sõnul peab laenutaotlejatel olema majaehituseks taotletav laenusumma põhjalikult läbi mõeldud ja kalkuleeritud. „Kindlasti ei tasu panka pöörduda sooviga alustada maja ehitust etapiviisiliselt. See tähendab, et esialgu on kalkulatsioon tehtud näiteks kinnisele majakarbile ja hiljem selgub, millised summad lähevad sisetöödeks jms,” selgitas Mäe.

Kui taotletav laenusumma on korralikult läbi mõeldud ja lisaks on näidatud kliendi omafinantseeringu allikad, siis on Sampost võimalik majaehituseks laenu saada ka ainult krundi tagatisel. „Majaehituse korral teeme laenuotsuse kliendi poolt soovitud summale, laenu väljastamine käib aga osade kaupa, vastavalt tagatise turuväärtuse kasvule,” ütles Mäe.

Ebakindlus mõjutab turgu

•• Kuigi krundid ja ehitustööd on odavnenud, jääb huvi oma maja ehitamise vastu kesiseks.

•• „Põhjuseid võib olla mitmeid, aga olulisim on vast inimeste ebakindlus lähituleviku suhtes – seda nii oma sissetulekute kui ka kinnisvarahindade muutuse osas,” ütles Sampo panga eraisikute finantseerimise osakonna juhataja Aire Mäe.

•• Mäe sõnul on ehituse algul väljaminekud üldiselt üsna suured ja sellepärast leiavad kliendid koostöös laenunõustajaga, et just lisatagatise seadmine või­maldab aktiivselt peale hakata.