Krediidiasutuse tegevusluba annab õiguse avalikkuselt kaasata hoiuseid ja muid tagasimaksmisele kuuluvaid rahalisi vahendeid, teatas finantsinspektsioon.

Ühtlasi jätkab AS Lõhmus, Haavel & Viisemann seniste investeerimis- ja investeerimiskõrvalteenuste pakkumisega, kuid nüüd juba krediidiasutuse tegevusloa raames.

Krediidiasutuse tegevusloa saanud äriühingu nõukogu esimees on Rain Lõhmus ja nõukogu liikmed Andres Viisemann, Tiina Mõis, Hannes Tamjärv ning Heldur Meerits.

Juhatuse esimees on Erki Kilu ja juhatuse liikmed Kerli Lõhmus, Jüri Heero, Erki Kert ning Indrek Nuume.

AS Lõhmus, Haavel & Viisemann aktsiakapitali suuruseks on 100 miljonit krooni. Krediidiasutuse ainuaktsionär on AS LHV Group.
Koos krediidiasutuse tegevusloa andmisega tunnistati kehtetuks AS-i Lõhmus, Haavel & Viisemann investeerimisühingu tegevusluba, kuivõrd finantsasutus ei saa olla üheaegselt nii pank kui ka investeerimisühing.


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid