Riigikohus jättis muutmata ringkonnakohtu otsuse, mille kohaselt maksuotsused AS‑i Sylvester endiste aktsionäride Ü. Kriisa, E. Ermeli, A. Varula, I. Prantsu, V. Lepmetsa, E. Ilma, E. Kanguri ja E. Naritsa osas tühistati, teatas Riigikohus.

Riigikohus selgitas, et maksuhaldur oleks pidanud tuvastama, et maksukohuslased tegutsesid selle nimel, et anda oma tehingutele maksude maksmisest kõrvalehiilimiseks moonutatud õiguslik vorm.

Riigikohus nõustus alama astme kohtutega, et seda ei ole maksuhaldur maksumenetluses tuvastanud. Riigikohus osundas ka neile võimalustele, kuidas maksukohustuslase sellist tegevust tõendada.

Kohtumenetluses vaieldi selle üle, kas kaebajatele saab omistada juriidiliste isikute tulu. Riigikohus leidis, et maksumenetluses ei tuvastatud, et AS-i Sylvester endised aktsionärid said tulu. Maksuhaldur pole näidanud, kuidas suurenes kaebajate vara äriühingule laekunud tasu näol ja kuidas oli kaebajatel seda tasu võimalik oma huvides kasutada.

Riigikohus leidis, et maksuhalduri 6. septembril 2002. a selgitus aktsiate võõrandamise küsimuses võis anda kaebajatele edasiseks tegutsemiseks kindlustunde ning AS Sylvester aktsionärid võisid sellele maksuhalduri seisukohale tuginedes oma käitumisviisi kavandada, usaldades seejuures maksuhalduri seisukoha õigsust ja paikapidavust. 
 

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid