Järgneb SEB pressiteade.
Eesti majapidamised kokku säästavad täna eluasemelaenuintressidelt 282 miljonit krooni kuus, mis aastaarvestuses teeks ligikaudu 3,4 miljardit krooni.

Valdav enamus Eesti eluasemelaenudest on võetud eurodes ning tavaliselt on laenu baasintressiks kuue kuu Euribor. Euros väljastatud eluasemelaenude jääk küündib 88 miljardi kroonini ning vastav laen on ligikaudu 130 000 perel, mis teeb keskmiseks laenusummaks 677 000 krooni.

Kuue kuu Euriboriga seotud laenulepingute puhul fikseeritakse baasintress kaks korda aastas, sageli kuu esimesel pangapäeval. Aasta algusest on kuue kuu Euribor langenud 2,945 protsendilt 1,303 protsendini (1. juulil 2009), mis tähendab, et keskmise eluasemelaenu makse on aasta teises pooles 926 krooni väiksem kui ta oli seda aasta esimeses pooles.

Aastaga on kuue kuu Euribor langenud 3,842 protsendipunkti võrra (5,145 protsenti 1. juulil 2008, 1,303 protsenti 1. juulil 2009), mis tähendab, et keskmise eluasemelaenu teenindamise kulu on täna 2166 krooni väiksem kui aasta eest.

„Euribori langus on eurolaenude võtjatel aidanud kompenseerida sissetulekute vähenemist. Rekordiliselt madalad euro baasintressid jäävad turgude hinnangul kehtima veel mõneks ajaks, pakkudes seega majapidamistele keerulisel ajal pisut abi laenude teenindamisel. Madal intressitase tähendab eraisikutele ka väiksemat tulumaksutagastust eluasemelaenu intressidelt, mis on hea sõnum kulusid piiravale riigile,“ kommenteeris SEB eraisikulaenude suuna äriarendusjuht Triin Messimas.