Läbirääkimiste komisjoni juhtiva Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli sõnul ei ole linn lepingujärgse veehinna tõusuga nõus.

„Tunnistame, et eesmärgi saavutamine ei ole lihtne, sest AS-i Tallinna Vesi kui äriettevõtte jaoks on peamine teenida võimalikult suurt kasumit,“ nentis Mutli.

Üleeile otsustas ka linnavolikogu üksmeelselt, et erastamisotsused ja lepingutingimused olid Tallinna elanikele ja linnale kahjulikud ning linnarahva huve riivavad.

Linnaelanike õiglustunnet riivab eelkõige veehinna kiire tõus, hind on erastamise eelse hinnaga võrreldes kasvanud 2,2 korda