Linnavalitsuse teatel on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks rajada 4,7 hektari suurusele maa-alale era- ja väikelennukite lennujaam ning selle juurdepääsutee.

Planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Suur-Sõjamäe tänava ja Tallinna lennujaama vahelisel alal. Väike-Sõjamäe tänav 22 kinnistu on praegu riigile kuuluv hoonestamata tühermaa. Planeeringualast põhjas paikneb põhiliselt nõukogudeaegne tööstushoonestus ning lõunas on Tallinna lennuvälja ruleerimisrajad.

Planeeritavale alale kavandatavate hoonete alune pind võib olla kuni 16 000 m² ja hoonete suurim lubatud kõrgus 10-25 meetrit maapinnast sõltuvalt lennujaama kõrguspiirangutest. Parkimine on lahendatud omal krundil hoone mahtu kavandatud 142-kohalisse parklasse.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles AS Tallinna Lennujaam, kes soovis kinnistute liitmist ja planeeritavale alale ehitusõiguse määramist era- ja väikelennukite lennujaama ehitamiseks. Detailplaneeringu eskiisi koostas K-Projekt AS.