Kui seni sai ühekordse lapse sünnitoetuse Tallinnas kätte kohe pärast lapse sündi, siis nüüd tuleb poole toetuse kättesaamist oodata terve aasta. Linnavalitsus otsustas tänasel istungil, et praegu kehtivas määruses, mis reguleerib ühekordse lapse sünnitoetuse taotlemist, määramist ja maksmist, tehakse muudatused.

Muudatuse alusel hakatakse toetust maksma kahes osas: 50 protsenti toetusest makstakse lapse sünni puhul ja 50 protsenti toetusest makstakse lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja lapsevanemad on katkematult olnud rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud.

Sisse on viidud ka selgelt sõnastatud nõue, et laps peab sünnist alates olema rahvastikuregistri andmetel Tallinna elanik.

„See välistab võimaluse, et reaalselt välismaal elavad ja seal makse maksvad vanemad, kes hiljem elektrooniliselt kannavad lapsed rahvastikuregistrisse Tallinna elanikuna, saavad taotleda lapse sünnitoetust ka Tallinna linnalt,“ selgitas linn.

Esimese klassi mineku toetus kaheks

Sama lugu on ka esmakordselt kooli mineva lapse toetuse maksmisega. Toetust saab taotleda endistel tingimustel, aga muudetakse maksmise tingimusi.

Toetust hakatakse maksma samuti kahes osas: 50 protsenti sellest makstakse lapse kooliminekul ja 50 protsenti toetusest alles pärast esimese klassi lõpetamist juunikuus tingimusel, et laps ja lapsevanem on katkematult rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.

Mitmike (3 ja enam last - toim) sünnitoetust makstakse muutmata tingimustel, ainult lisatakse klausel, et selle toetuse saajal ei ole õigust taotleda lapse sünnitoetust (kolm korda 5000 krooni - toim).

Puudega lapse toetuse ja ellusuunamise toetuse maksmise tingimused ja kord ei muutu. Ettepaneku kohaselt jõustub määrus järgmise aasta 1. jaanuarist.