Kuigi linnavalitsus lubas uues koalitsioonileppes hoida ühissõidukite piletihinnad abivajajatele (sh töötutele – toim) taskukohased, tõstetakse hindade korrigeerimise tulemusena sõidutalongide ja tunnipiletite hinda 1 krooni võrra. Samuti tõusevad ID-piletite hinnad tallinlasele keskmiselt 17 krooni võrra ning elektrirongi ühiskaartide hinnad keskmiselt 32 krooni võrra.

Muudatusi tehakse ka soodushinnaga kaartide struktuuris, mille tulemusena ei ole enam soodushinnaga kaarte neile, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Tallinn, ja esitajakaartide kasutajatele.

Samuti korrigeeritakse tasuta sõidu õigust, seejuures säilitatakse tasuta sõidu õigus 3 ja enama lapsega pere lastele, vormiriietuses politseiametnikele ja linnaosa valitsuste hooldustöötajatele, kes on rahvastikuregistrijärgselt Tallinna linna elanikud. Nii ka üliõpilaste, pensionäride ning 3 ja enama lapsega pere vanemate osas antakse sõidusoodustust vaid rahvastikuregistrijärgsetele tallinlastele.

Õpilaste osas lähtutakse ühistranspordiseadusest, milles sätestatakse, et kõigile õpilastele tuleb anda kuni 50-protsendilist soodustust täishinnast.

65-aastastel ja vanematel, hoolekandeasutustes viibivatel lastel, vanemliku hoolitsuseta jäänud lastel, alla 3-aastase väikelapsega sõitjatel, represseeritutel ja temaga võrdsustatud isikutel ning Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnutel jäävad sõidusoodustused samaks. Kõik soodustuse saajate hulka mittekuuluvad sõitjad peavad ostma täispileti.

Linnavõim plaanib ühissõidukite kasutajailt hinna­tõusuga järgmisel aastal koguda 28 miljonit krooni lisatulu.