Linnavolikogule saadetud 2010. aasta eelarve eelnõu lubab linnal võtta järgmise aasta jooksul laenu mahus kuni 357 000 000 krooni tähtajaga kuni 20 aastat.

Tallinna abilinnapea Taavi Aas kinnitas Päevaleht Online'ile, et järgmisesse aastasse planeeritud laenudele riik kätt ette ei pane.

"Riik on välisabi kaasfinantseerimiseks ja olemasolevate võlakoormuste refinantseerimiseks lubanud laenu võtta ja linna võlakoormust see ei kasvata," kinnitas ta. Võlakoormust ei kasvata Aasa kinnitusel ka planeeritud kassalaen. "Mis puutub kassalaenu, siis see on põhimõtteliselt arvelduskrediit," selgitas abilinnapea lisades, et seda on võetud eelnevatelgi aastatel.

Ei Tallinna linn, ega ilmselt ka teised Eesti omavalitsused ei soovi ilmtingimata laenu võtta ning ammugi ei ole laenu võetud lihtsalt kulutamiseks, märkis linn eelnõu seletuskirjas. Valla- ja linnaeelarve seaduse järgi on omavalitsustel siiani olnud õigus võtta laenu vaid investeeringuteks, sest "omavalitsuste tulubaasi" ei ole investeeringuteks vahendeid ettenähtud, selgitas linnavalitsus.

Kavandatud laenuvahendeid on linna kinnitusel varasemast oluliselt väiksemas mahus ja üksnes välisrahastusega projektide kaasfinantseerimiseks ning vajadusel ka olemasolevate võlakohustuste refinantseerimiseks.

Lisaks on linnal lubatud  võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 300 000 000 krooni vastavalt Tallinna linnavolikogu 2003. aasta määrusele, kus on kinnitatud laenude võtmise ja haldamise korras kehtestatud tingimused. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta jooksul.