Müügimaks, mis peaks sisuliselt endast kujutama kohalikku käibemaksu, rakenduks 2010. aasta juulist ja sellest loodetakse lisatulu 150 miljonit krooni.

Linna finantsdirektori Katrin Kendra sõnul ei ole linnal maksu alla minevate kaubagruppide osas veel konkreetset otsust tehtud. „Määrust hakatakse alles ette valmistama. Selleks käiakse ka üle kaupade nomenklatuur ja selle järgi määratakse, mis maksustatakse,“ selgitas Kendra Päevaleht Online’ile.

Maksustamismäärust ettevalmistava ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste märkis, et müügimaksust on praeguse seisuga üleüldse liiga vara rääkida. „Töörühm on kogunenud ja koostatakse põhimõtteid ning järgmisel nädalal tutvustatakse seda linnavalitsusele,“ rääkis Teniste. Lõplikult otsustab Teniste sõnul aga siiski linnavalitsus, millised kaubad konkreetselt uue maksu alla lähevad.

Üheprotsendiline müügimaks lisandub Teniste sõnul käibemaksu summale. „Lisandub nii käibemaks kui ka müügimaks, minu teada neid ei summeerita,“ kinnitas ta.

Kendra sõnul pole endiselt teada ka, kes maksu koguma hakkab - linn ise või maksuamet. "Kindlasti tuleb pidada läbirääkimisi ka maksu- ja tolliametiga, kes võiks halduslepingu alusel maksu administreerimise teenust linnale osutada," rääkis Kendra.

Kuna maksuametil on juba vastav struktuur olemas maksude administreerimiseks, oleks see Kendra hinnangul kindlasti efektiivsem viis kui luua linnale selleks oma struktuuri. "Samas kui maksu- ja tolliamet ei nõustu halduslepingu sõlmimisega, tuleb vajalik struktuur linnal endal luua," märkis ta.

Kui kulukaks linnale omal käel maksu kogumine minna võiks, ei tahtnud Kendra spekuleerida. "Need kulud selguvad peale analüüsi teostamist ja selgust, kas peame looma oma üksuse või ostame teenust maksu- ja tolliametilt," sõnas ta. Kulud kaetakse sellisel juhul Kendra kinnitusel linna varadega seonduvate kulude reservist.