Tallinna linnavalitsuse tänase istungi eelnõu kohaselt tuleb lähtuvalt üldisest maksustamise põhimõttest uut maksu tasuda maksukohustuslasele.

Paadimaksu määra kehtestamisel lähtutud väikelaeva pikkusest poolemeetrise sammuga. Optimaalne maksumäär on kalendriaastas 500 krooni iga algava poole meetri kohta maksustamisele kuuluva kogu väikelaeva pikkuses. Arvestusse kuulub ka neli esimest meetrit väikelaeva pikkusest.

"Paadimaksu kehtestamise eesmärk on katta veeliiklusega seonduvaid kulusid Tallinna piirkonnas," põhjendas linn maksu kehtestamist märkides, et linn on enne paadimaksu kehtestamist kandnud veeliiklusega seonduvaid kulusid.

"Paadimaksust laekuva täiendava maksutulu abil saab arendada edasi veepolitsei tegevust," selgitas linn. Samuti annab paadimaks linna hinnangul võimaluse soetada päästeametile täiendavat tehnilist varustust rannaalade ohutumaks muutmiseks. Paadimaks võimaldab korrastada ka muule ja kaisid.

"Paadimaksust on võimalik katta osaliselt Aegna sadama väljaehitamise ja Tallinna veepiiril kaldakindlustuse rekonstrueerimise ja korrashoiu kulud. Lisaks eeltoodule on vajalikud investeeringud uute väikelaeva sadamate arendamiseks ja ehitamiseks," tõi linn näidetena välja, mille peale maksuraha kulutama hakatakse.

Linnavalitsuse andmeil on linnavolikogul õigus keelata paadimaksu mittetasunud tallinlastele kuuluvate väikelaevade tehniline ülevaatus ning selline regulatsioon nähakse ette paadimaksu määrusega.

Paadimaksu hakkab koguma Tallinna transpordiamet alates järgmise aasta 1. jaanuarist.