Kuna Euroopa Liidu liikmesriikidest on just Eesti, Läti ja Leedu majandused saanud majanduskriisis kõige rängemalt kannatada, siis leiab keskpank, et Balti riikides süvendab kriisi olulisel määral rahvusvaluutade kursi sidumine euroga, mis survestab fiskaalpoliitikat, vahendas Bloomberg.
"Karmimate fiskaalmeetmete puudumisel ei suuda Balti riikide võimud vältida uute makromajanduslike tasakaalutuste esilekerkimist ja buumi-pankroti tsükli kordumist," seisis Euroopa Keskpanga avaldamata raportis, millele Bloomberg'i ajakirjanikul õnnestus ligi pääseda. 
"Balti riikide kogemus näitab, et riikidel, mis on otsustanud rangelt siduda oma rahvusvaluutade kursid euroga, on märkimisväärne oht, et suhteliselt madalad intressimäärad viivad liigsele sisemaisele laenamisele ja varahindade mullini," lisas Keskpank.
Keskpanga sõnul on Kesk- ja Ida-Euroopa riikidel palju paremad võimalused majanduskriisist väljumiseks, kuna nende valuutade kursid pole niivõrd rangelt seotud euroga.
"Balti riikide valuutamäärade range sidumine on toonud kaasa selle, et need riigid on kaotanud oma naaberriikidega võrreldes märkimisväärselt konkurentsivõimes," märkis keskpank.
Institutsioon eeldab, et kolm riiki peaksid tõhustama oma pangasüsteemi regulatsiooni ja kehtestama piirangud laenamisele välisvaluutades. Riigid peaksid oma tööturu muutma konkurentsivõimelisemateks, finantsressursse tuleks aga enam suunata ekspordile orienteeritud tööstussektoritesse.
Kui Eesti loodab euroga liituda 2011. aastal, siis Läti otsib valusate eelarvekärbete hinnaga rahvusvahelist laenu. Kolmandas kvartalis kukkus Läti SKP 18,4, Eesti SKP 15,6 ja Leedu SKP 14,2 protsenti.