Rahandusministeeriumi teatel lisatakse Venemaale eksportivate ettevõtjate piiriületusprobleemide leevendamiseks seadusesse säte, mis võimaldab ajatundlike kaupade piiriületust eelisjärjekorras.

Praeguse seisuga puudub maksu- ja tolliametil õigus eelistada ettevõtjaid lähtuvalt veetavast kaubast. Ajatundlikeks kaupadeks võivad olla näiteks loomad ja linnud, kiirestiriknevad toiduained, meditsiinis kasutatavad rakud, koed ja elundid ning ajalehed ja ajakirjad.

Seadusemuudatusega võimaldatakse tolli konfiskeeritud võltsitud kaupu anda edaspidi üle kõigile tervishoiu- ja hoolekandeasutustele. Varasemalt kehtisid sellele piirangud sõltuvalt asutuse omandivormist.

Muudatusega laieneb oluliselt ka tasuta üleantavate kaupade ring, mis seni piirnes riiete ning jalanõudega. Pärast seaduse muudatuste jõustumist saab üle anda ka näiteks jalgrattaid või mobiiltelefone.

Lisaks viiakse seadusesse sisse rahvusvahelise rahapesutoimkonna soovitus, mille kohaselt võib toll rahapesu kahtluse korral sularaha kinni pidada kuni 48 tundi. Selle aja jooksul võetakse ühendust rahapesu andmebürooga ning otsustatakse edasine tegevus. Riigikogus heakskiitmisel jõustub seadus järgmise aasta 1. maist.